Menneisyyden muistia tulevaisuutta varten

Tutustu suomalaisen taideopetuksen muisteluihin Riku Hämäläisen blogissa.

Tietoa blogista
Henkilö Riku Hämäläinen peilin edessä

Uusimmat

Näytä: Kaikki Blog posts in English Bloggposter på svenska R-talon historiaa
 • Ett hus med två hjärtan

  Konsertsalen är ett fönster ut över samhället och konservatoriets restaurang en mötesplats för studenter och personal.

 • Omfattande ombyggnader

  I samband med ombyggnadsarbetet byggdes en kammarmusiksal och undervisningslokalerna förnyades grundligt.

 • Modernisering av lokalerna

  Med erfarenheter i praktiken framgick också behovet att rätta till vissa brister.

 • Byggnaden under undantagstillstånd

  Under årtiondena har huset mött både bombningar och en koronapandemi.

 • Oenighet om arktitektarvodet

  R-Husets särskilda arkitektur uppfyllde inte allas förväntningar. Det slutliga beloppet på arktiteks faktura väckte debatt.

 • Hett efterlängtad konsertsal

  Förväntningarna var höga och ett mycket stort antal intresserade åhörare anlände till debutkonserten.

 • Invigningen av den nya byggnaden

  Den nya konservatoriebyggnaden togs i bruk i september 1931, men den högtidliga invigningen hölls inte förrän följande vår.

 • Händelserika byggarbeten

  Byggfasen fortsatte snabbt trots mindre motgångar.

 • Fru Musicas hus

  Helsingfors Konservatoriums eget hus var efterlängtat. Pressen följde noga slutförandet.

 • Hela samhället var engagerat

  Staten understödde bygget, men medel för inredningen måste sökas på annat håll.

Lataa lisää

Tietoa blogista

Tässä blogissa Riku Hämäläinen kirjoittaa Taideyliopiston muistitietohankkeen vaiheista. Hankkeen tarkoituksena on kerätä entisten ja nykyisten opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan muisteluita taideopetuksen historiasta, arjesta, toiminnasta, sattumuksista, jne. tulevaisuuden tutkimuksia varten. Filosofian tohtori, dosentti Riku Hämäläinen toimii Historiafoorumin yliopistotutkijana. Hän johtaa muistitietohanketta, johon kuuluu niin uuden aineiston kerääminen kuin jo olemassa olevan arkistomateriaalin saatavuuden parantaminen.

Kirjoittajat