← Takaisin blogiin

ArtsEqual-hanke tutkii taidetta ja tasa-arvoa

Mikä on ArtsEqual-hanke? Tämä blogikirjoitus käsittelee hanketta selkokielellä.

Suomessa on yli puoli miljoonaa ihmistä, jotka hyötyvät selkokielen käytöstä uutisissa ja viestinnässä. ArtsEqual-hanke koskettaa monia heistä, kuten vanhuksia, koululaisia, maahanmuuttajia ja kehitysvammaisia. Heille myös tieteessä ja tutkimuksissa käytetty kieli on usein vaikeasti ymmärrettävää. Tämä blogi on kirjoitettu erityisesti heitä varten.

Mikä on ArtsEqual?

ArtsEqual on laaja tutkimushanke, jota johtaa Taideyliopisto. Hankkeessa on mukana yli 50 tutkijaa, taiteilijaa, opettajaa ja muita ihmisiä, jotka työskentelevät taiteen parissa.

Mitä ArtsEqual tarkoittaa?

Hankkeen nimi, ArtsEqual, tarkoittaa taidetta ja tasa-arvoa. Hanke perustettiin, koska taide halutaan tehdä paremmin osaksi kaikkien ihmisten elämää. Hankkeessa eri asiantuntijat työskentelevät yhdessä ja kertovat tutkimustuloksistaan muille. Hankkeella halutaan vaikuttaa politiikkaan ja ihmisten elämään.

Miten taide voi olla osa elämää?

Taide on esimerkiksi soittamista, laulamista, maalaamista ja tanssimista. Taidetta voi tehdä yksin tai yhdessä. Kaikilla on oikeus nauttia taiteesta ja osallistua taiteen tekemiseen.

Taide voi olla osa ihmisten elämää monella tavalla:

  • Taide voi olla oppiaine koulussa.
  • Taide voi olla harrastus musiikkiopistossa tai muussa taiteen oppilaitoksessa.
  • Taide voi tukea hyvinvointia sairaalassa tai hoivalaitoksessa.
  • Taiteella voi ilmaista mielipiteitä ja tunteita.
  • Taide voi olla mukava tapa olla yhdessä muiden kanssa.

Miten taide vaikuttaa ihmiseen?

Taiteen vaikutusta ihmiseen on tutkittu paljon. Tutkimusten mukaan taide voi auttaa ihmistä voimaan paremmin ja pysymään aktiivisena.

Tutkimukset osoittavat myös, että kaikki ihmiset voivat oppia taiteen tekemiseen tarvittavia taitoja. Kaikki osaavat tehdä taidetta.

Kaikilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua taiteen tekemiseen. Joku voidaan kuitenkin jättää taiteen tekemisen ulkopuolelle, koska ajatellaan, ettei hän ole siihen sopiva tai tarpeeksi lahjakas.

Mitä ArtsEqual-hankkeessa tutkitaan?

ArtsEqual-hankkeessa tutkitaan kahta asiaa:

Ensiksi selvitetään, miten erilaiset ihmiset otetaan huomioon taidetoiminnassa.

Toiseksi selvitetään, miten kaikkien mahdollisuuksia osallistua taidetoimintaan voidaan lisätä. Samalla selvitetään, miten taidetoiminnalla voidaan tehdä yhteiskunnasta tasa-arvoisempi ja lisätä näin ihmisten hyvinvointia.

ArtsEqual-hankkeessa ehdotetaan, että taide voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Se tarkoittaa, että kaikki ihmiset voisivat päästä mukaan taidetoimintaan samalla tavalla kuin vaikka lääkäriin tai kouluun.

Miten taide voisi parhaiten olla mukana sinun elämässäsi?  

Kirjoittaja

Tuulikki Laes on ArtsEqualin hanketutkija, joka kirjoittaa musiikkikasvatuksen alan väitöskirjaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

Tämän kirjoituksen selkokielisyyden varmistamiseen on saatu apua Selkokeskuksesta.

Equally well

ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.

ArtsEqual studies how art can increase equality and well-being, and how it could be a public service that belongs to all. But what kind of things does this mean in practice? This blog describes what ArtsEqual is all about. 

www.artsequal.fi

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia