← Takaisin blogiin

Hellää dynamiikkaa, vallihautoja ja älykkäitä rihmastoja

Läänintaiteilija Arttu Haapalainen osallistui ArtsEqualin oppimisjameihin ja pohtii hankkeen merkitystä.

Mikä voisikaan olla tämän parempaa?! Kymmeniä tutkijoita kuuden vuoden ajan tutkimassa taiteen tasa-arvo- ja hyvinvointivaikutuksia poliittisen päätöksenteon tueksi. ArtsEqual -tutkimushanke on kansainvälisestikin merkittävä satsaus, joka luo toivoa koko alalle. ArtsEqual visioi, että taide ja taidekasvatus voisivat tulevaisuudessa olla kaikille tasa-arvoisesti kuuluvia peruspalveluja.

Vielä vision toteutumiseen taitaa kuitenkin olla hiukan matkaa… ArtsEqualin oppimisjameissa pienryhmämme piirsi isolle paperille kuvaa tämän hetken todellisuudesta. Kuvassa hallinto, päätöksenteko ja rahat ovat vallihaudan ja muurien ympäröimässä linnassa. Linnan muurilta yksi valistunut työntekijä katselee kaukoputkella kaukaiselle kentälle, jossa taiteilija tekee työtä ihmisten parissa. Linnan ja kentän välissä on joitain polkuja ja villiä viidakkoa mutta pääasiassa kilometrejä tyhjyyttä.

Mitä tarvitsemme, jotta rakenteiden muurit murtuisivat? Oman näkemykseni mukaan tarvitsemme kohtaamista ja kokemuksia eri alojen välille. Tarvitsemme ymmärrystä ja rohkeaa yhteistyötä. Tarvitsemme ammattimaisia prosesseja ja uusia olemassaolon tapoja taiteelle yhteiskunnassa.

ArtsEqual tuottaa meille runsaasti tietoa. Sen lisäksi tarvitaan lisää resursseja taiteen tekemiseen. Oppimisjameissa muodostunut innokas ja älykäs rihmasto tekijöitä ja tutkijoita pitää saada jäsennettyä joukkovoimaksi, jotta saamme alan vietyä seuraavalle tasolle.

Esa Saarinen puhui oppimisjamien avauspuheenvuorossa hellän dynamiikan ja meissä kaikissa piileksivän valtavan inhimillisen potentiaalin puolesta. Saarisen mukaan inhimillisyys pitäisi brändätä hohdokkaaksi, cooliksi asiaksi. Jokaisella inhimillisellä kohtaamisella on merkitystä. Ryhmämme päätyi ajatukseen, että poliittiset päätöksentekijät pitäisi saattaa hellän dynamiikan ja inhimillisen kohtaamisen pariin, ehkä taiteen avulla…

Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä?

Kirjoittaja

Arttu Haapalainen toimii Pirkanmaan taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

Equally well

ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.

ArtsEqual studies how art can increase equality and well-being, and how it could be a public service that belongs to all. But what kind of things does this mean in practice? This blog describes what ArtsEqual is all about. 

www.artsequal.fi

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia