← Takaisin blogiin

Byggnaden under undantagstillstånd

Under årtiondena har huset mött både bombningar och en koronapandemi.

R-hus

”Härmed anhåller vi respektfullt om tillstånd att införskaffa 10 kg kaustik soda som vi trängande behöver nu när vi renoverar vår byggnad på Norra Järnvägsgatan 9 för de bombskador den fått.”

  • Anhållan till Folkförsörjningskansliets Kemikalieavdelning 8.8.1945

De olympiska spelen var planerade att hållas i Helsingfors sommaren 1940, och bägge konsertsalarna reserverades för konsertevenemang under tävlingarna. De olympiska spelen ställdes in på grund av kriget, och byggnaden användes i stället som inkvartering för evakuerade kareler. I maj 1940 beslutade styrelsen för Sibelius-Akademins stiftelse att ingen hyra ska tas ut för de karelska evakuerade, men att en ersättning begärs för att täcka de direkta kostnaderna.

Kriget avbröt i praktiken all musikundervisning, men konsert- och den övriga verksamheten fortsatte nästan dagligen under hela krigstiden. Helsingfors luftskyddscentralen ansåg att konsertsalen tjänade som skydd mot splitter, men av de dörrar som ledde in i salen måste den andra och tredje från vänster skyddas ytterligare. När flyglarm pågick måste föreställningar i salen avbrytas men deltagarna kunde stanna kvar. Den lilla salen däremot gav inte tillräckligt skydd, utan alla tillställningar där måste avbrytas medan flyglarm pågick och publiken skulle söka skydd i trappuppgången mot Ainogatan. Dessutom måste ett skyddsrum för minst två personer byggas i huset.

Byggnaden fick bombskador under kriget. Natten mellan den 21 och 22 mars 1943 föll en bomb på berget bakom riksdagshuset och krossade 35 fönster i R-huset. Natten mellan den 6 och 7 februari 1944 föll i sin tur två sprängbomber cirka 10 meter från byggnaden och orsakade diverse skador. På fasadsidan fanns det 35 krossade fönsterrutor på första våningen och 263 stycken på de övriga våningarna. Olika skador på dörrar, rappning och målade ytor förekom i alla våningar och i konsertsalen. På fasade fanns det splitterhål och ett 30 kvadratmeter stort område på taket skadades.

Under och efter krigstiden rådde det brist på alla förnödenheter i samhället, och särskilt tillstånd krävdes för att köpa sådana. Disponenten för R-huset anhöll exempelvis i oktober 1940 hos Helsingfors stads Folkförsörjningsnämnd om ”för renhållning av bostäder inköpstillstånd för 10 kg såpa [och] 2 kg tvål i månaden. Frågan gäller en konsertsal för 800 personer, vilken använts varje kväll och dessutom flera gånger samma dag, stora entréhallar och trappuppgångar o.d.” I augusti 1942 anhölls om inköpstillstånd för 21 skurtrasor, och en anhållan daterad 19 september 1945 motiverades med varför Sibelius-Akademins städerska behövde nya skor: ”Fru Lempi Snäll, som arbetar som städerska vid vårt institut, är tvungen att två gånger om dagen, ibland oftare, gå till sin arbetsplats till fots. Således har hon trängande behov av skodon.”

Sjukdomen covid-19, som när coronaviruset i december 2019 började sprida sig blev en pandemi, ledde i mars 2020 till att R-huset och Konstuniversitetets övriga lokaler måste stängas för såväl allmänheten som studerande och personal för att förhindra spridningen av sjukdomen.

Den 31 augusti 1940 behandlade Sibelius-Akademins stiftelse frågan om inkvartering av evakuerade från Karelen i byggnaden.
Den 31 augusti 1940 behandlade Sibelius-Akademins stiftelse frågan om inkvartering av evakuerade från Karelen i byggnaden. Konstuniversitetet/Sibelius-Akademins arkiv.
Sibelius-Akademi Stiftelse anhöll den 2 augusti 1946 hos Helsingfors stads Folkförsörjningskansli om inköpstillstånd för 50 kg boningsvax och 15 liter terpentin. Ansökan motiverades på följande sätt: ”Låt oss som motivering av vår anhållan nämna att Konservatoriets konsertsal och dess vestibuler är i användning dagligen, ofta två gånger, för en publik på 800 personer.”
Sibelius-Akademi Stiftelse anhöll den 2 augusti 1946 hos Helsingfors stads Folkförsörjningskansli om inköpstillstånd för 50 kg boningsvax och 15 liter terpentin. Ansökan motiverades på följande sätt: ”Låt oss som motivering av vår anhållan nämna att Konservatoriets konsertsal och dess vestibuler är i användning dagligen, ofta två gånger, för en publik på 800 personer.” Anhållan avslogs. Konstuniversitetet/Sibelius-Akademins arkiv.

Menneisyyden muistia tulevaisuutta varten

Tässä blogissa Riku Hämäläinen kirjoittaa Taideyliopiston muistitietohankkeen vaiheista. Hankkeen tarkoituksena on kerätä entisten ja nykyisten opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan muisteluita taideopetuksen historiasta, arjesta, toiminnasta, sattumuksista, jne. tulevaisuuden tutkimuksia varten. Filosofian tohtori, dosentti Riku Hämäläinen toimii Historiafoorumin yliopistotutkijana. Hän johtaa muistitietohanketta, johon kuuluu niin uuden aineiston kerääminen kuin jo olemassa olevan arkistomateriaalin saatavuuden parantaminen.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia