← Takaisin blogiin

Etäjohtamisen hoitosuunnitelma

Johtamisen tehtävä on auttaa yhteisön jäseniä yksin ja yhdessä onnistumaan työssään, kirjoittaa HR-asiantuntija Esa Pohjanheimo.

Käsi, joka pitelee kynää

Etätyötä on tehty jossain määrin jo vuosia tehtävän ja tilanteen mukaan, mutta nyt suuri osa meistä tekee työnsä etänä digitaalisilla välineillä halusi sitä tai ei. Johtamiselta odotetaan edelleen vastaavaa tukea työlle kuin aikaisemminkin, mutta välineet ja keinot painottuvat uudella tavalla. Seuraava hoitosuunnitelma on yksi mahdollisuus, jos työyhteisö kävisi ”vastaanotolla”.

Esitiedot

Yhteisö tulee vastaanotolle ja kertoo töiden sujuneen enimmäkseen hyvin myös etätöiden aikana, syksyn työkuorma on ollut huomattava ja mennyt osin yli voimavarojen, yhteydenpitoa on paljon, mutta se on asiakeskeistä, lokakuusta alkaen väsymystä ja alentunutta mielialaa

Diagnoosi

Yhteisöllinen etätyösekaannus ja -apatia (XYZ.987)

Hoitosuunnitelma

Tavoite on hyvin toimiva työyhteisö (tylsästi sanottu mutta tottahan se on, nimim. sanelun purkaja). Hyvä johtaminen on välttämätön muttei riittävä ehto työyhteisön onnistumiselle ja hyvinvoinnille. Lisäksi tarvitaan koko yhteisön osallistumista ja oman työn hallintaa. Seuraavassa analyysitiimimme hoitosuositus, joka ei sisällä mitään ihmelääkkeitä vaan peruskuntoa ja säännöllisyyttä. Suositus on osin erikseen esihenkilöille (EH) ja oman työn johtamiseen (OT).

Merkitys ja eteneminen

Motivaation ja hyvinvoinnin ydin on työn päämäärä ja sen merkityksellisyys. Joka päivä pitää myös voida havaita, että on tehnyt asioita, jotka edistävät päämäärän toteutumista.

EH: Muistuta jokaisessa yksikkösi palaverissa eri tavoin siitä, mikä on työn tarkoitus ja mihin on syytä keskittyä. Se on niin itsestään selvä asia, että se hämärtyy ja unohtuu. Käy säännöllisesti keskustelu jokaisen johdettavan kanssa työstä: tehdyt asia, lähitulevaisuus, mahdolliset ongelmat ratkaistavaksi. Jos johdettavia on paljon, delegoi keskusteluroolia apujohtajille tai tiimien vetäjille.

OT: Työpäiväkirja – pysähdy työpäivän lopuksi ja kirjaa parilla lauseella, mitä olet tehnyt, mikä ilahdutti ja mikä jäi askarruttamaan. Kun keskustelet EH:n kanssa, niin poimi itsellesi tärkeät asiat tästä.

Myönteiset tunteet ja ajattelu

Tunteita tulee ja menee. Niillä jokaiselle on meille viesti siitä, onko juuri nyt tapahtumassa jotain itsen kannalta myönteistä tai kielteistä. Ajattelua tarvitaan tunnistamaan, mistä tunneviesti kertoo ja miten sen suhteen on hyvä toimia.

EH: Kerro jokaisessa palaverissa omin sanoin siitä, missä yksikkösi on onnistunut. Muista erityisesti arkiset asiat – vain harva meistä hyppii huipulta huipulle. Arkisissa tehtävissä ratkaistaan yhteisön onnistuminen ja ihmisten hyvinvointi. Edelleen toimiva klassikko on kuulumieskierros palaverissa siten, että jokainen voi kertoa edellisen viikon tai kuukauden ilonaiheen omassa työssään. Ongelmia tai vaikeuksia ei ole syytä kaunistella, mutta niiden yhteydessä on lähdettävä yhdessä etsimään ratkaisuja.

OT: Työpäiväkirja toimii tässäkin. Sen lisäksi kannattaa kertoa kaverille. Pienen kiitoksen aiheita kertyy kaikkien työstä ja pienellä kiitoksella on suuri vaikutus. Laita Whatsappi tai muu viesti ja jos oikein haluat ilahduttaa etätyöaikana, niin soita kollegalle tai pomolle. Muista myös tuoda huolestuttavat asiat yhteiseen käsittelyyn – sen kautta syntyy uusia onnistumisia.

Rento sisu

Rento sisu tarkoittaa yhteisön tai yksilön kykyä käsitellä epävarmuutta ja etsiä uusia ratkaisuja kokeilemalla. Pandemiassa on paljon sellaista, johon emme voi vaikuttaa. Siltä osin voimme vain miettiä, mitä ajattelemme ja toimimme pitkäkestoisen epävarmuuden kanssa. Yhdessä on kuitenkin yleensä helpompi kestää kuin yksin.

On myös paljon asioita, joihin voimme vaikuttaa. Näitä ovat mm. erilaiset etätyöhön liittyvät ratkaisut – käytetyt työvälineet, kokoustamisen muodot, etäpedagogiset ratkaisut, käytännön ergonomiavinkit jne. Lukematon määrä isompia ja pienempiä asioita, joita voisi nyt kokeilla muistaen, että rento sisu ”ei vie läpi harmaan kiven” vaan se kokeilee, onnistuu ja innostuu, epäonnistuu ja luopuu aina hyvällä mielellä ja lopulta kiertää sen harmaan kiven. Jokainen kokeilu vie ainakin askeleen eteenpäin.

KAIKKI: Pohtikaa tykönänne ja keskustelkaa yhdessä siitä, minkälaista rentoa sisua haluatte omassa yhteisössänne toteuttaa.

Seuranta yhdessä 1-2 kuukauden välein.

Kirjoittaja

Esa Pohjanheimo
”johtamistohtori”, Taideyliopiston henkilöstöpalvelut
esa.pohjanheimo@uniarts.fi
Lisää kirjoituksen aiheista kirjassa Työyhteisön vuosi (Talentum, 2015).

Puheenvuoroja taiteesta ja yhteiskunnasta

Blogissa taideyliopistolaiset ja Taideyliopiston ystävät pohtivat taiteen merkitystä ja tulevaisuutta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia