← Takaisin blogiin

Lisää iloa ja taidetta peruskouluun

Peruskouluoppilaita ahdistaa. Opettajat eivät jaksa töissä. Miten kouluympäristössä kasvavaa uupumusta voi ennaltaehkäistä? Peruskoulu tarvitsee taidekumppaneita, neuvoo Pekka Paappanen.

Kouluissa ollaan taitavan huolestuneita oppilaiden pahoinvoinnista ja opettajien työssäjaksamisesta. Kumppaneiksi ratkomaan näitä ongelmia kutsutaan enenemässä määrin oppilashuoltohenkilöstöä. Kaivataan ja vaaditaan lisää kuraattoreita, sosiaalikasvattajia, psykologeja, lääkäreitä… ylipäätään huolen asiantuntijoita. Asiantuntijoita, jotka osaavat ja hallitsevat huolipuheen upeimmatkin kiemurat. Opehuonekin täyttyy huolipuheesta. Kaikki ovat huolissaan. Kierre on valmis. 

Entä jos hyvinvoinnin lisäämistä katsottaisiin vahvemmin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta?

On paljon tietoa ja ymmärrystä, että ihmisen myönteinen suhde luontoon, estetiikkaan, toisiin ihmisiin ja osallisuuteen tukee ja parantaa hyvinvointia. Hyvän itse itseään ruokkiva kierre on mahdollista. 

Kouluissa olisi hyvä suunnata katseita ja toimenpiteitä oman fyysisen ja psyykkisen lähiympäristön tilaan. Kouluissa kannattaa kysyä, tukeeko esimerkiksi talon ja pihan sisustus ja varustelu kouluväen myönteistä luontosuhdetta ja estetiikan kaipuuta. Kutsuuko fyysinen ja psyykkinen ympäristö osallistumaan? Ovatko koulun aikuiset lapsille turvallisia, luovia ja elämänmyönteisiä henkilöitä?  

Koordinoitua yhteistyötä erilaisten taiteilijoiden ja luonto-osaajien kanssa voi toteuttaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien raameissa jo nyt. Väitän, että taiteilijoiden kanssa opettajat saisivat lisää energiaa ja osaamista toimia oppilaiden kanssa. Oppilaat pääsisivät itse tekemään esimerkiksi pihaa ja osallistumaan erilaisiin taideprojekteihin ilman mahdollisia arviointipaineita. Oppilaat saisivat tilaa toimia ja ilmaista itseään. He saisivat kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta ja kiinnittymisestä näiden uusien kumppaneiden mukanaan tuoman osaamisen avulla.  

Ilopuhe lisääntyisi ja terapian tarve vähenisi. 

Teksti: Pekka Paappanen, visiohankkeen ydinryhmän jäsen, peruskoulun rehtori eläkkeellä

Tulevaisuuspohdintoja esittävien taiteiden koulutuksesta

Blogissa pohditaan taidekoulutuksen tulevaisuutta asiantuntijapuheenvuorojen kautta sekä seurataan Esittävien taiteiden koulutuksen visiotyö 2030 -hankkeen etenemistä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia