← Takaisin blogiin

Moniosaamisen aakkoset

Hankkeen tiimoilta on pidetty työpajoja, joissa on keskitytty sekä yrittäjiä että taiteilijoita puhutteleviin aiheisiin.

Kouluttaja Sanna Jylänki.
Sanna Jylänki piti työpajan hinnoittelusta.

Taiteilijan toimenkuva on todella moninainen. Vaikka taiteellinen tekeminen tulisikin olla työn keskipisteessä, täyttyvät päivät myös markkinointiin, talouteen, aikatauluttamiseen ynnä muihin perusasioihin liittyvillä tehtävillä. Tämä moninainen ja ajoittain hyvin pirstaloitunutkin toimenkuva tekee taitelijoista moniosaajia. Samaa on havaittavissa yrittäjissä. Kaikkea täytyy osata tehdä tai ainakin pitäisi tietää, miten asiat toimivat.

Näiden ajatusten tiimoilta TYVI-hankkeessa onkin järjestetty kaksi työpajaa; toinen viestinnästä ja toinen hinnoittelusta. Nämä aiheet päätyivät pajojen sisällöiksi, koska ne resonoivat syvästi sekä taiteilija- että yrityskenttään. Lisäksi aloitusseminaarin sisällöt sopivat sekä elinkeinoelämän että taide- ja kulttuurialan edustajille. 

Hankkeen suuntaviivoja piirrettäessä tahdoimme rakentaa kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa tapahtuisi myös verkostoitumista kahden erilaisissa ympäristöissä vaikuttavien toimijoiden, taiteilijoiden ja elinkeinoelämän edustajien, kesken.  Valitettavasti vallitseva koronatilanne ei ole ollut puolellamme, ja koulutukset on järjestetty verkossa aamupäivän työpajoina. Etätyöpajat toimivat kuitenkin hyvin ja olemme poikkeusjärjestelyistä huolimatta varmoja, että osallistujat saivat arvokasta tietoa.

Tilaisuuksissa on ollut osallistujia sekä taide- että yrityskentältä, ja kaikki ovat todenneet koulutukset tärkeiksi ja niistä saamansa sisällöt arvokkaiksi. Toivottavasti hankkeen järjestämistä työpajoista on jäänyt osallistujilleen ajatuksia ja keinoja, joita voivat hyödyntää omassa tekemisessään.

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia