← Takaisin blogiin

Opettaja opiskelijoiden kanssakulkijana

Lue tanssitaiteen lehtori Sanna Myllylahden taustasta ja ajatuksista opetukseen liittyen.

Sanna Myllylahti katsoo suoraan kameraan.
Manu Ortiz Myllylahti

Sanna Myllylahti on tehnyt pitkän kansainvälisen uran tanssijana, koreografina ja opettajana. 

Uransa aikana hän on opettanut ammattiin opiskeleville nykytanssin tekniikoita, liiketutkimusta ja kompositiota Teatterikorkeakoulun lisäksi SNDO:ssa, SEAD:ssa, Folkwang Hochshulessa, DOCHissa, Balletacademy Gothenburgissa ja Attakkalari Center for Movement Arts:issa, Intian Bangaloressa. Kun Bangaloren diplomikoulutusta perustettiin vuonna 2006, Myllylahti kutsuttiin suunnittelemaan sen nykytanssin opetussuunnitelmaa.

Hänen opetuksensa taustalla vaikuttavat kysymykset olemisen tilasta ja siitä, minkälaista olemisen tilaa tanssi luo. Myllylahti lähestyy liikettä tilan asuttamisen ajatuksen kautta; kuinka liike asuttaa tilaa, on suhteessa, muovaa ympäristöään. Liikepraktiikka kiinnittyy mm. fysiikan lakien, kuten paino- ja keskipakoisvoiman hyödyntämiseen liikkeessä, mutta samalla myös kehon ulkoisen ja sisäisen tilan kokemuksen havainnointiin tavoitteena maailmaan avoinna oleva tietoinen keho ja mieli. 

Urapolku-uudistus

Aloittaessaan tanssitaiteen osa-aikaisena lehtorina Teatterikorkeakoulussa vuonna 2010, Myllylahti asui vielä Amsterdamissa. Tanssin tuotantorakenteet Hollannissa olivat murroksessa ja työtilanne sen mukana. Elämä oli muuttumassa. Tyypillisesti Myllylahti saattoi viettää viisi viikkoa Itävallassa, kaksi viikkoa Saksassa ja käydä välissä kotona Hollannissa pesemässä pyykkiä. Perheen kasvaessa alkoi vähitellen kypsyä ajatus siitä, että ehkä olisi hyvä rauhoittaa elämä ja vakiintua jonnekin. Lopulta jouluna 2010 hän muutti perheineen Suomeen.

Kymmenen vuotta myöhemmin Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelmissa on myös käynnissä muutos. Eeva Muilu aloitti tanssitaiteen professorina 2018, yliopistonlehtori Soile Lahdenperä jää vuodenvaihteessa eläkkeelle ja koko yliopiston laajuinen urapolku-uudistus on saanut aikaan muutoksia työtehtävissä. Uudistuksen myötä Taideyliopistoon tuli lisää toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, ja Myllylahti valittiin keväällä 2020 avoimessa haussa vakinaiseen urapolku-tehtävään. Sen myötä kandidaattiohjelman vastuutehtäviä siirtyy hänelle. Voit lukea lisää lehtorin urapolusta Taideyliopistossa täältä.

Koulutuksen kansainvälinen kehittäminen

Myllylahden työssä lehtorina on painottunut tanssitaiteen kandidaatti- ja tanssijantaiteen maisterikoulutusten kansainvälinen kehitystyö, joka tulee korostumaan uudessa työtehtävässä edelleen. Kehitystyön osa-alueita ovat mm. vaihto-opiskelu, opettajavaihto, kansainväliset vierailut ja ohjelmien kansainvälisen opiskelijahaun kehittäminen yhdessä professorin kanssa.

Viime vuonna kandidaattiopiskelijoista oli vaihdossa viisi ja täällä Teatterikorkeakoulussa vastavuoroisesti kaksi. Se on huomattavasti enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten. Voit lukea opiskelijoiden vaihtokokemuksista tästä blogikirjoituksesta. Myllylahti kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon, koska tietää omasta kokemuksesta kuinka rikastavaa on kohdata erilaisia näkökulmia ja toimintaympäristöjä. Silloin huomaa ettei ole olemassa täydellistä systeemiä, ja joutuu pohtimaan syvällisesti miten itse kiinnittyy tanssitaiteen alaan, työhön ja kenttään. 

Hänen mielestään tämä on nyt vielä tärkeämpää kuin ennen, kun kenttä laajenee, roolit työryhmissä ja kentällä monipuolistuvat ja yhteiskunta mullistuu. Hän pohtiikin pitäisikö kunkin vuosikurssin opetus aloittaa itsetuntemuksen kurssilla, jossa saisi työvälineitä erityisesti oman toiminnan ja taiteilijuuden reflektointiin. 

On rikkaus että olen urani aikana voinut tarkastella tanssin kenttää niin monesta näkökulmasta, tullut haastetuksi erilaisten katsantokantojen kanssa, ja joutunut siksi muodostamaan omat mielipiteeni.

– Sanna Myllylahti

Myllylahti on ollut aktiivisesti mukana tekemässä tanssialan kehittämistyötä useissa eri tanssitaiteen toimielimissä, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lehtorina hän on rakentanut  kansainvälistä yliopisto-yhteistyötä, jossa on vertailtu eri koulutusohjelmien profiileja. Kokemus pääsykoeraadeissa eri puolella maailmaa on auttanut hahmottamaan eri koulutusten näkökulmia tanssitaiteeseen. ”Pidän tärkeänä ja arvokkaana sitä, että opetusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa on kehitetty dialogisesti yhdessä opettajien kanssa sekä koulutusohjelmatasolla että koulutusohjelmien välillä. Opetusseminaarit, opetusneuvostossa käydyt keskustelut, toisten opetuksen seuraaminen, lehtoreiden iltakoulut kuin myös epäviralliset juttutuokiot kollegoiden kanssa käytävillä ovat olleet merkityksellisiä oman opetukseni arvioimisessa ja kehittämisessä.” 

Ihmettelyn tilassa pysyminen ja dialogi opetuksen arvoina

Tanssijan ja opettajan työssä Myllylahti pitää tärkeänä kysymisen tilassa pysymistä. Työ säilyy mielekkäänä ja siihen voi jopa rakastua yhä uudelleen, kun ei muodosta tiukkaa ja paikallaan pysyvää kuvaa maailmasta.

Hän muistelee yliopistopedagogiikan opinnoissa käytyä ryhmäkeskustelua siitä, mitä ylipäänsä voi opettaa, kun jokaisen opiskelijan on kuitenkin lopulta opittava asiat omalla tavallaan. Opetuksessa ei olekaan hänen mukaansa kyse pelkästään työvälineiden ojentamisesta, vaan syvällisestä opiskelijan oman äänen ja toimijuuden löytämisen tukemisesta.  

Välillä koen, että se (opettaminen) on suurimmilta osin rinnalla kulkemista hukassa olemisen kanssa, ja kysymysten kysymistä.

Myllylahti näkeekin oman roolinsa lehtorina mentoroinnin ja keskustelukumppanuuden kautta. Hänen mukaansa kehollinen tieto ja osaaminen on jo olemassa opiskelijoissa. Opettajana hän miettii, miten parhaiten auttaa opiskelijoita löytämään tämän tiedon äärelle. Oman työkokemuksensa kautta hän peilaa opiskelijan liikkeellisiä ja taiteellisia kysymyksiä, ja avaa niihin liittyviä keskusteluja opiskelijoiden kanssa, sillä se että asiat ovat auenneet yhdelle jollain tavalla, ei tarkoita että ne aukenisivat samoin toiselle.

Tanssitaiteen blogi

Tanssitaiteen blogi on perustettu alustaksi, jolla keskustella erilaisista tanssitaiteeseen ja sen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä ja havainnoista. Blogin kirjoitusten kautta pääset tutustumaan tanssitaiteen opiskelun arkeen opiskelijoiden ja henkilökunnan näkökulmista, ja lukemaan ajoittain ilmestyviä opiskelijoiden ja opettajien haastatteluja.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia