← Takaisin blogiin

Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta hakee uusia teoksia julkaistavaksi

Julkaisuhaussa haetaan ehdotuksia Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta edistäviksi julkaisuiksi tai verkkosivuiksi. Julkaisuhaun deadline on 11.4.2021.

Julkaisuehdotuksen tulee olla joko valmis käsikirjoitus tai pitkälle edistynyt käsikirjoitussuunnitelma kirjoitusnäytteineen. Julkaisuehdotuksen tekijän tulee tutustua SibA:n julkaisusarjojen profiileihin ja ilmoittaa, mihin julkaisusarjaan ehdotus sopii (Huom! haku ei koske sarjaa DocMus-tohtorikoulun julkaisuja).

Sibelius-Akatemian julkaisuja

Sarja sisältää sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia tutkimusjulkaisuja, konferenssijulkaisuja, ammattiyleisölle tarkoitettuja julkaisuja ja juhlakirjoja. Sarjasta vastaa Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta.

Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja

Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja on verkkosarja selvitystyöhön perustuville kehittämis- tai tutkimusraporteille sekä selvityksille. Sarjassa voidaan julkaista myös painettuja teoksia. Sarjasta vastaa Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta.

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisut

Etno.net -portaali sisältää kansanmusiikin aineryhmän oppimateriaali- ja nuottijulkaisut, muut kansanmusiikin alan kirjalliset ja monimediaiset julkaisut sekä taiteellisen tohtorintutkintojen kirjallisia töitä.          Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja  

Vain sähköisen hakulomakkeen (linkki) kautta saapuneet hakemukset otetaan käsiteltäviksi. Lähetä ehdotuksesi viimeistään 11.4.2021 klo 24.00 mennessä.

Sibelius-Akatemia vastaa teosten toteutuksesta (mm. taitto, painatus) mutta julkaisuehdotuksessa tulee arvioida keskeiset kustannuksiin vaikuttavat seikat: sivumäärä tai muu laajuus, julkaisumuoto (painettu/sähköinen, tarvepainatus, verkkosivusto), kielentarkistus sekä mahdollinen tekijänoikeudellinen aineisto (esim. kuvat). Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa hankkeelle myönnetystä tai sille haettavasta muusta rahoituksesta, myös hakemuksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen.

Lisäksi hakijan tulee hakulomakkeessa arvioida taittovalmiin käsikirjoituksen valmistumisen aikataulua. Julkaisujen tulisi olla toteuttamiskelpoisia ja julkaistavissa kalenterivuoden 2022 aikana.

Saatuaan myönteisen päätöksen tekijöiden on oltava yhteydessä toimikunnan sihteeriin ja puheenjohtajaan julkaisun toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Mahdolliset muutokset julkaisun aikatauluissa, muodossa, laajuudessa tai muissa kustannuksiin vaikuttavissa seikoissa tulee ilmoittaa julkaisutoimikunnalle viimeistään aiotun julkaisuvuoden (2022) lokakuuhun mennessä.

Edellytyksenä julkaisemiselle on tekijän/tekijöiden toimittaman taittovalmiin aineiston riittävä laatutaso. Laadunvarmistuksesta vastaa kyseinen sarja ja julkaisutoimikunta, ja laadunvarmistukseen kuuluu usein myös kielentarkistus.

Julkaisupäätös voidaan tehdä myös ehdollisena, esim. vain sähköiselle julkaisulle ja tarvepainatukselle tai taittovalmiille käsikirjoitukselle, tai se voi kattaa vain osan kuluista.

Julkaisuhaku ei koske:

  • Äänitteitä, joilla on omat hakunsa (SibaRecords, kansanmusiikkiäänitteet).
  • DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjaa
  • Opinnäytetöitä
  • Kirjoitustyötä: kirjoittajien oletetaan hakevan tätä varten erillistä rahoitusta tai sisällyttävän kirjoitustyön kokonaistyöaikasuunnitelmaansa.

Lisätietoja:

Ulla Pohjannoro, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja

Henri Wegelius, julkaisutoimikunnan sihteeri

Juhani Näreharju, kansanmusiikkijulkaisut

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia