← Takaisin blogiin

Tanssin hyvän jäljillä avaa näkymiä tanssijoiden käytännölliseen toimintaan

Mistä on tanssin hyvä tehty? Tähän kysymykseen pureutui vuosina 2017-2020 toteutettu toimintatutkimus, joka sisälsi etnografiaa, kehittämistyötä ja taiteellista tutkimusta.

Tutustuimme Suomen laajaan, monimuotoiseen ja myös hajanaiseen tanssin ammattikuntaan. Me tutkijat antauduimme tekijöiden kokemuksille, joista välittyi toiminnan erinomaisuushyviä. Raporttimme valottaa tanssin esteettisen, teknisen ja taloudellis-rationaalisen aspektin ohella myös toiminnan poliittista ja moraalista aspektia. Miksi tätä työtä tehdään ja mitä sillä tavoitellaan?

Lähtökohtamme oli tarkoitus tasoittaa epätyydyttävää resurssien ja yhteiskunnallisen arvostuksen jakautumista. Tanssijat näyttäytyvät esittävien taiteiden joukossa altavastaajina. Tanssitaiteen tunnettuus ja tekijöiden vaikutusvalta taiteen toimijoina on rajallista. Toisaalta tanssi harrastuksena liikuttaa suuria kansanjoukkoja.

Tanssin ammattilaisille raporttimme tarjoaa kosketuksia toisiin tanssin pienoismaailmoihin, kollegiaalisen yhteistyön vahvistusta, sanoja ja ymmärrystä avuksi ponnistelussa ulos työelämän liminaalitilasta sekä kättä pidempää oman työn kehittämiseen.

Päättäjille tarjoamme ymmärrystä tanssin monimuotoisuudesta ja tietoa rakenteellisista epäkohdista. Kehitysehdotusten ohella tutkimusraportista välittyy työntekijän ääni, jonka kuuluvuus pitkittyneessä työelämän liminaalitilassa on yhteiskunnassa ongelmallinen. Yllätysantina yleisille yhteiskunnallisille uudistuksille löysimme tietoa monimutkaisista, pirullisista ongelmista työ- ja elinkeinopolitiikan sekä sosiaaliturvan järjestelmissä ja käytänteissä.

Suurelle yleisölle kiinnostavinta lienevät kuvauksemme tanssista käytännöllisenä toimintana ja sen erityisistä, hyvistä asioista. Historiallisesti rakennamme samalla laajan nykyhetken pysäytyskuvaa.
Akateemiselle yleisölle tutkimuksemme on tapausesimerkki monialaisesta, tieteellis-taiteellisesta yhteistyöhankkeesta, ja vaikuttavasta tutkimuksesta käytännöllisenä, sijoittuneena toimintana.

FT Marja-Liisa Trux ja Tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen

Trux, Marja-Liisa; Turpeinen, Isto; Sorri, Salla. 2021. Tanssin hyvän jäljillä, Nivel 15. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki.

Lue Tanssin hyvän jäljillä

Kuva: Kadonneet pojat. 2011. Isto Turpeinen

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia