← Takaisin blogiin

Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa

Julkaisuhakuilmoitus
Hakemukset 14.3.2022 mennessä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle voi ehdottaa uusia teoksia julkaisuprosessiin, hakea niille rahallista avustusta julkaisutoimikunnan avustusperiaatteiden mukaisesti, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita. Julkaisutoimikunta myöntää avustusta julkaisuhankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina. Teatterikorkeakoulu voi myös toteuttaa yhteisjulkaisuhankkeita kirjakustantamoiden kanssa.

Rahallista avustusta voi hakea taitto- ja painokustannuksiin, kielentarkistukseen ja asiatarkistukseen. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teokset julkaistaan ensisijaisesti sähköisinä, avoimina julkaisuina (Open Access).

Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja-, toimittaja- eikä käännöspalkkioita. Näiden kulujen kattamiseen tulee hakijan hakea ulkopuolista rahoitusta tai rahallista tukea Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman kautta. Myös Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutken) Julkaisuneuvostolta voi erikseen hakea tukea julkaisuhankkeille, jota sijoittuvat Acta Scenica- ja Nivel – sarjoihin.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta ja kutakin sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää julkaisuhankkeelle sitovan rahoituksen vain kuluvan vuoden (2022) kuluihin. Tuleville vuosille voidaan myöntää ehdollinen rahoituspäätös Teatterikorkeakoulun vuosittain laadittavan budjetin puitteissa.

Julkaisutukea hakevaa pyydetään ilmoittamaan missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa (ks. sarjat ja niiden kuvaukset alla) toivoo teoksen julkaistavan. Hakijan tulee myös olla hakiessaan yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon julkaisuehdotuksesta julkaisutoimikunnalle.

• Hakemukset on toimitettava 14.3.2022 mennessä sähköpostilla pdf-tiedostona (1 kpl) toimikunnan sihteerille Michaela Brännille osoitteeseen: michaela.brann@uniarts.fi

• Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle, julkaisuhakemuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä, lausunnon julkaisuehdotuksesta 14.3.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Avaa lausuntolomake

Julkaisutoimikunta pyrkii käsittelemään ja tekemään päätökset koskien julkaisuhakua huhtikuun 2022 kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa. Julkaisuprosessia valvoo julkaisutoimikunnan sihteeri, joka myös koordinoi käytännön toteuttamista ja neuvoo tekijöitä/kirjoittajia/toimittajia työn eri vaiheessa. Julkaisutoimikunta nimeää prosessin aikana asiatarkastajan aineistolle yhdessä sarjaa hallinnoivan tahon (koulutusohjelman) kanssa.

Lisätietoja: julkaisutoimikunnan sihteeri, asiantuntija Michaela Bränn, michaela.brann@uniarts.fi, puh 040 631 3553

HAKEMINEN

Hakemus (julkaisuehdotus) laaditaan yhtenä (1) pdf-tiedostona. Siinä toivotaan käyvän ilmi seuraavat asiat:

Hakijan nimi ja yhteystiedot

Teoksen kuvaus lyhyesti: Teoksen nimi, kieli, sisältö, suunniteltu laajuus (sivumäärä), tiedot kirjoittajasta/-ista ja/tai toimittajasta.

Missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa teos toivotaan julkaistavan?

Tekstinäyte: Liitä hakemukseen esimerkiksi luku tai muu riittävän laaja osio (2–5 A4-sivua) ja alustava sisällysluettelo/synopsis

Kuvitus: Liitä mukaan alustava kuvitussuunnitelma (määrä, aineiston koostumus – kuvat, video yms.) sekä alustava selvitys aineistojen tekijänoikeuksista.

Teoksen kohderyhmä: Kenelle julkaisu on suunnattu, missä ovat sen potentiaaliset lukijat? Miten tämä teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?

Aikataulusuunnitelma, josta käy ilmi: tekstin ja mahdollisen kuvituksen kirjoitus/toimitusvaihe hakemuksen jättämisen hetkellä, milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi ja milloin aineisto on valmiina taittoon, mikä arvioitu julkaisuajankohta on?

Rahoitussuunnitelma/muut mahdolliset kustantajat: Erittele Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalta haettavan tuen määrä (mitä kuluja rahoituksen olisi määrä kattaa), julkaisemiseen haettu/saatu muu rahoitus (esimerkiksi Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman rahoitusosuus ja/tai ulkopuolinen rahoitus/apuraha yms.). Onko teoksella mahdollisesti jokin muu kustantajataho?

Kustannusarvio: Arvioi teoksen kokonaiskulut (kuvituskustannukset, kielenhuolto yms.) Graafinen työ, mahdollinen painattaminen, verkkoaineiston ohjelmoiminen, tai kielenhuolto kilpailutetaan julkaisutoimikunnan toimesta, mikäli hanke saa rahoituksen ja otetaan julkaisuprosessiin. Mikäli teos painetaan, on Teatterikorkeakoulun normaali painosmäärä 120 kpl. Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja-, toimittaja- eikä käännöspalkkioita.

Työn resursointi: Mitä osa-alueita tehdään mahdollisesti osana työsuhteita Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa? Entä mihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita (kielentarkistaminen yms.)?

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto julkaisuehdotuksesta

Hakijan tulee hakuvaiheessa olla yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta. Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti kirjahankkeita, joilla on jonkin Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman tuki, eli päätös osallistua julkaisuhankkeen resursointiin (sisältöprosessin tuki, mahdollinen rahallinen tuki). Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto toimitetaan ohjelman yhdyshenkilön toimesta julkaisutoimikunnalle 14.3.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Avaa sähköinen lomake

Lisätietoa Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminnasta

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisusarjat

Acta Scenica
Sarjassa julkaistaan vertaisarvioitua esittävään taiteeseen liittyvää taiteellista tutkimusta. Tätä on ennen kaikkea Teatterikorkeakoulun väitöstutkimukset. Lisäksi sarjassa julkaistaan muita alaan liittyviä vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkelikokoelmia. Sarjaa hallinnoi, kustantaa ja julkaisee Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Yhteyshenkilö: Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen professori Leena Rouhiainen.

Tutustu Acta Scenica sarjaan

Nivel
Nivel-sarjassa julkaistaan taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden kentältä. Sarja on osin vertaisarvioitu. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus julkaisee taiteelliseen tutkimukseen liittyviä konferenssijulkaisuja, oppikirjoja, käännöksiä sekä muita ajankohtaisia materiaaleja. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilö: Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen professori Leena Rouhiainen.

Tutustu Nivel sarjaan

Episodi
Episodi -julkaisusarjassa on Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kirjoituksia esitystaiteesta. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (LAPS) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilö: Esitystaiteen ja teorian professori Tero Nauha.

Kinesis
Tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja Kinesis sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta. Sarjaa hallinnoivat ja kustantavat tanssitaiteen koulutusohjelmat yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilöt: Koreografian professori Kirsi Monni ja yliopistonlehtori Soile Lahdenperä.

Tutustu Kinesis sarjaan

Kokos
Julkaisusarja palvelee taiteen soveltavaa käyttöä ja taideorganisaatioiden työn kehittämistä. Yhteyshenkilö: CERADA Tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen.

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
Sarja on monipuolinen teatterin ja tanssin julkaisusarja, jossa julkaistaan ajankohtaisia keskustelunavauksia, opetusta täydentävää materiaalia ja käännöksiä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta. Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman puolto ja rahoitus neuvotellaan julkaisun aihepiirin mukaan. Yhteyshenkilö: Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnan sihteeri Michaela Bränn.

Teatteri – uuden näytelmän sarja
Teatteri (Teatteri yliviivattu) sarjassa julkaistaan Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden näytelmiä valikoidusti ja kootusti. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa dramaturgian koulutusohjelma yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilö: Dramaturgian koulutusohjelman professori Otso Huopaniemi.

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia