← Takaisin blogiin

Uutuuskirja kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisesta taiteesta

Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat julkisen taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksesta valmistuneita asiantuntijoita ja heidän opettajiaan.

Uudessa Julkisen tilan taiteen tilasta – Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista -kirjassa (toim. Sirke Pekkilä, Petri Kaverma, Kalle Lampela, Petteri Nisunen ja Denise Ziegler) taiteilijat ja julkisen taiteen asiantuntijat kertovat työstään ja ajankohtaisista julkisen taiteen ilmiöistä. Kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista hankkeista ja tulevaisuuden suunnista. Artikkelien kirjoittajat edustavat monipuolisesti julkisen taiteen eri aloja, rakentamista, kaupunki- ja aluesuunnittelua, taidekonsultointia ja taidepalvelujen tuottamista, mediataidetta, kokemuksellisen taiteen uusia muotoja sekä ympäristötaidetta ja julkisen taiteen pedagogiikka.

Kirjan rakentuu viiden laajemman teema-alueen kokonaisuudesta, jossa monet artikkelit ankkuroituvat julkisen taiteen uusiin projekteihin ja toteutuksiin. Lisäksi mukana on artikkeleita julkisen taiteen ajankohtaiseen keskusteluun herättävistä teemoista. Kirjan kirjoittajat ovat Taideyliopiston, Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston yhdessä toteuttaman Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksesta valmistuneita julkisen taiteen asiantuntijoita ja kouluttajia. Teoksen laajemmat teemakokonaisuudet ovat Väliaikainen julkinen taide ja uudet teknologiat, Ympäristötaide ja pienet paikkakunnat, Hallinto, kuratointi ja kaupunkisuunnittelu, Kokemuksellisuus ja pedagogiikka sekä Julkisen taiteen polemiikki.

Artikkelikokoelman tavoitteena on edistää julkista taidetta, sekä tuottaa uutta tietoa ja ajankohtaista kuvaa julkisen taiteen tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tavoitteena on rohkaista ja kannustaa sekä julkisen taiteen tekijöitä, tilaajia ja muita yhteistyöosapuolia julkisen taiteen uusien paikkojen ja mahdollisuuksien löytämiseen ja toteuttamiseen.

Teoksessa julkisen taiteen tekijät avaavat työtään ja kertovat sen erilaisista prosesseista ja monialaisesta yhteistyöstään mm. julkisesta taiteesta rakentamisessa, alue- ja kaupunkisuunnittelussa, sairaalaprojekteissa sekä yhteisöllisten, inspiroivien ja hyvinvointia luovien työympäristöjen ja tilojen suunnittelussa, maisemasuunnittelussa, tulevaisuuden teknologian ja digitaalisen median hyödyntämisessä julkisessa taiteessa, sekä immersiivisessä taiteessa julkisen taiteen ilmiönä.

Kirjaa on saatavissa painettuna Unigrafian verkkokaupasta ja avoimena julkaisuna Taideyliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa.

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia