← Takaisin blogiin

Viulistien antia Oulusta

”Miten hienoa olisi saada tällaisia mahdollisuuksia innokkaille viulunsoiton opiskelijoille vaikka useamman kerran vuodessa.”

Viulisti Janne Malmivaara opettaa Oulussa

Saimme nauttia Oulussa viime viikonloppuna Janne Malmivaaran mestarikurssista Oulun konservatorion ja Limingan seudun musiikkiopiston oppilaille. Yksityistunneille valikoitui 15 innokasta 8-21-vuotiasta soittajaa. Oppilaat kurssille valittiin opettajien toimesta oppilaiden oman kiinnostuksen sekä opettajan arvioinnin mukaan. Lisäksi eri ikäisille suunnatut yhteistunnit jousitekniikasta ja vibratosta tarjosivat viimeisenä päivänä laajemmalle joukolle tunnin Malmivaaran opetusta. 

Perusasioiden äärellä

Lähes jokaisen oppilaan kohdalla opetustilanteessa puhuttiin paljon jousikäden rentouttamisesta ja joustavien sormien löytämisestä erityisesti kantajousessa. Sujuvat jousenvaihdot, jousen jakaminen sekä äänen kvaliteetin tärkeys tuli puheeksi jokaisella soittotunnilla. Monenlaiset jousiharjoitukset jäivät ainakin meidän opettajien mieleen, ja varmasti myös oppilaiden mieleen. Kun toisilla oppilailla etsittiin ääneen ja sointiin pehmeyttä ja sulavuutta, toisilla keskityttiin puolestaan rohkeampaan ja kiinteämpään äänenottoon. Kaikissa Jannen pyynnöissä oli aina parannusehdotus mukana, mutta silti hän onnistui säilyttämään tunneilla positiivisen ja kannustavan ilmapiirin koko ajan. Vibraton harjoitteleminen oli myös tärkeässä roolissa useilla tunneilla. Erilaisten asteikkojen tai sormiharjoitusten avulla etsittiin luonnollista ja jatkuvaa vibratoa, joka toimiakseen vaatii viulukäteen sekä rentoutta että vahvuutta. Usein Janne pyysi oppilasta näyttämään omaa vibratoaan ja esimerkin jälkeen  salissa kajahti hyväntahtoinen kehoite: ”Kun kerran osaat, niin käytä sitä!” 

“10 pistettä puhtaudesta”

Positiivisen palautteen antaminen oli huomionarvoista jokaisella tunnilla ja jokaisen oppilaan kohdalla. Oppilaat soittivat aluksi oman kappaleensa läpi pianon säestyksellä ja sen jälkeen alettiin hioa kappaletta eteenpäin. Aina aluksi opettaja muisti kiittää kuulemastaan ja sanoa jotain positiivista. “Soitat kauniisti”, “musikaalista soittoa”, “soitat hyvällä äänellä”, “10 pistettä puhtaudesta”… Positiivisen palautteen jälkeen oppilas on usein vastaanottavainen myös opettajalta saamilleen ohjeille ja parannusehdotuksille. Jokaisella tunnilla mestariopettaja myös vaati paljon oppilailtaan ja herätteli oppilasta itseään havainnoimaan ja kuuntelemaan omaa soittoaan. Opeteltavia asioita harjoiteltiin niin monta kertaa, että parannusta tuli ja oppilas hoksasi itsekin, mitä oltiin tekemässä. Jokaisella tunnilla sointiin etsittiin lämpöä, herkkyyttä, kimmellystä tai syvyyttä. “Sinulla on kaunis vibrato, käytä sitä!” Ja aina välillä tuli muistutus: “Tsekkaa jousiote!” “Älä unohda sormia!” Vaikka teknisiä asioita hiottiin paljon, musiikki oli aina se tärkein asia, mitä oppilaan tulee soittaessaan ajatella. “Kuuntele aina fraasia!”Ja yksinkertaisesti: ”laulat vain ensin mielessä ja sitten perään soitat sen. Ei se sen kummempaa ole.” 

Kehityskaari soittotunneista konserttiin

Oli huomionarvoista seurata sekä yksityistunnit että lähes jokaisen kurssilaisen esiintyminen konsertissa päätöspäivänä. Muutamassa päivässä oli jo tapahtunut kehitystä ja oppilaiden into esiintyä ja oppia oli mahtavaa nähdä. Monet sormet oli jo saatu joustavammiksi, äänen kvaliteetti laadukkaammaksi, tulkintoihin oli tullut syvyyttä ja esiintymiseen rohkeutta. Päätöskonsertti oli upea kokonaisuus, jollaisia ei ole täällä seudulla usein kuultu. Monet konsertot ja taiturilliset numerot seurasivat toisiaan ja yleisö nautti kuulemastaan silmin nähden. Mestarikurssin opettaja Janne vaikutti myös tyytyväiseltä kuulemaansa ja näki paljon potentiaalia kurssin oppilaissa. Viikonloppu antoi myös meille opettajille paljon, saimme nähdä ja kuulla hyvää opetusta ja paneutumista perusasioiden äärelle, ja sen myötä saimme uutta intoa myös meidän omaan perustyöhön sekä musisoimiseen oppilaidemme kanssa. 

Mestarikurssin jälkeen

Seuraavana päivänä, tavallisella soittotunnilla huomattiin, että kurssilta tarttui mukaan aimo annos innostusta ja motivaatiota niin oppilaille kuin opettajillekin. Sekä kurssin yksityistunnilla että ryhmätunnilla mukana oleminen ja upean konsertin kuunteleminen sai oppilaat innostumaan ja haluamaan oppia lisää. Sen seurauksena mietittiin syvemmin omia soittotapoja: miltä se näyttää, tuntuu ja miltä oma soitto kuulostaa. Konkreettisesti olemme saaneet jo huomata, kuinka mestarikurssin anti kantaa tuleville soittotunneille ja kotiin omaan harjoitteluun asti.

Kiitos siis tästä mahdollisuudesta Jannelle itselleen ja Sibelius-Akatemialle sekä paikallisille yhteistyökumppaneille. Seudullinen yhteistyö Oulun konservatorion ja Limingan seudun musiikkiopiston kanssa oli toimivaa ja jatkoa tällaiseen toivotaan molemmin puolin. Miten hienoa olisi saada tällaisia mahdollisuuksia innokkaille viulunsoiton opiskelijoille vaikka useamman kerran vuodessa. On kuitenkin huomattavasti helpompaa yhden opettajan matkustaa välillä opettamaan laajaa oppilasjoukkoa viikonlopuksi kauemmas maakuntiin, kuin jokaisen oppilaan kulkea erikseen ylimääräisillä tunneilla toisella puolella Suomea. Mestarikurssityyppinen opetus tarjoaa hyvää vertaistukea aktiiviopiskelijoiden lisäksi myös passiiviopiskelijoille. Vaikka oman opettajan kanssa tehdään tarkkaa työtä, vieraammalle opettajalle soittamalla, uusia neuvoja ja vinkkejä saamalla ja toisten tunteja kuuntelemalla herää entistä suurempi innostus ja palo harjoitella ja kehittyä soittajana. Ja sitä paloa me haluamme oppilaissamme kasvattaa!

Maarit Karppelin, viulunsoiton lehtori, Oulun konservatorio
Tuuli-Maria Kämäräinen, viulunsoiton opettaja, Limingan seudun musiikkiopisto

Suomi soimaan!

Nuorisokoulutus kyläilee eri puolella Suomea! Tässä blogissa seurataan Sibelius-Akatemian opettajien ja heidän eri puolella Suomea työskentelevien kollegoidensa kokemuksia.

Sibelius-Akatemia käynnisti Suomen kulttuurirahaston rahoituksella syyskuussa 2015 laajan valtakunnallisen musiikkioppilaitosyhteistyön, jossa eri-ikäiset puhallin- ja lyömäsoitinten ja harpun soittajat kolmessatoista suomalaisessa kaupungissa saavat opetusta Sibelius-Akatemian opettajilta viikonloppukursseilla.

Sittemmin vierailut ovat laajentuneet kattamaan myös muita soittimia sekä jazz- ja kansanmusiikin sekä global musicin. Vierailut järjestetään yhteistyössä paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa.

Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta
Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen maakunnallisista opetusvierailuista

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia