Anna-Kaisa Vuorinen

Anna-Kaisa Vuorinen on FM Etnomusikologi, tutkija, taiteilija ja taidekasvattaja, joka on viimeisen vuoden aikana työskennellyt Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa, Tampereen taidekasvatus ry:ssä, esiintyjänä sekä Mediakuutio-projektissa, joka on osa Taiken taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmaa.

Hän kirjoittaa havainnoistaan taiteen ja kulttuurin kentältä tekijänä, näkijänä ja kokijana.