← Takaisin blogiin

Sibelius-Akatemia hakee uusia teoksia julkaisusarjoihinsa

Sibelius-Akatemia hakee uusia teoksia julkaisusarjoihinsa

Julkaisuhaussa haetaan ehdotuksia Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta edistäviksi julkaisuiksi tai verkkosivuiksi.

Julkaisuhaun deadline on 4.4.2024 klo. 24.00.

Julkaisuehdotuksen tulee olla joko valmis käsikirjoitus tai pitkälle edistynyt käsikirjoitussuunnitelma kirjoitusnäytteineen. Julkaisuehdotuksen tekijän tulee tutustua SibA:n julkaisusarjojen profiileihin ja ilmoittaa, mihin julkaisusarjaan ehdotus sopii (Huom! Julkaisutoimikunta ei tee päätöksiä sarjasta DocMus-tohtorikoulun julkaisuja).

Sarja sisältää sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia tutkimusjulkaisuja, konferenssijulkaisuja, ammattiyleisölle tarkoitettuja julkaisuja ja juhlakirjoja. Sarjasta vastaa Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta.

Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja on verkkosarja selvitystyöhön perustuville kehittämis- tai tutkimusraporteille sekä selvityksille. Sarjassa voidaan julkaista myös painettuja teoksia. Sarjasta vastaa Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta.

Etno.net -portaali sisältää kansanmusiikin aineryhmän oppimateriaali- ja nuottijulkaisut, muut kansanmusiikin alan kirjalliset ja monimediaiset julkaisut sekä taiteellisen tohtorintutkintojen kirjallisia töitä.       

 Sibelius-Akatemian tieteellisen tutkimuksen julkaisusarjaa on julkaistu vuodesta 2012 ja sarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus 2017, lähtien numerosta 9. Sarjaan julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset (sekä monografiat että kokoomateosten tutkimusartikkelit) käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Vain sähköisen hakulomakkeen (linkki sivun lopussa) kautta saapuneet hakemukset otetaan käsiteltäviksi. Lähetä ehdotuksesi viimeistään 4.4.2024 klo 24.00 mennessä.

Sibelius-Akatemia vastaa teosten toteutuksesta (mm. taitto, painatus) mutta julkaisuehdotuksessa tulee arvioida keskeiset kustannuksiin vaikuttavat seikat: sivumäärä tai muu laajuus, julkaisumuoto (painettu/sähköinen, tarvepainatus, verkkosivusto), kielentarkistus sekä mahdollinen tekijänoikeudellinen aineisto (esim. kuvat). Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa hankkeelle myönnetystä tai sille haettavasta muusta rahoituksesta, myös hakemuksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen.

Lisäksi hakijan tulee hakulomakkeessa arvioida taittovalmiin käsikirjoituksen aikataulua mahdollisimman realistisesti ja sitoutua siihen että julkaisu pyritään saamaan valmiiksi aikataulussa. Julkaisujen tulisi olla toteuttamiskelpoisia ja julkaistavissa kalenterivuoden 2025 aikana, paitsi jos julkaisuehdotus osoitetaan sarjaan DocMus-Tohtorikoulun julkaisuja.

Saatuaan myönteisen päätöksen tekijöiden on oltava yhteydessä toimikunnan sihteeriin ja puheenjohtajaan julkaisun toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Mahdolliset muutokset julkaisun aikatauluissa, muodossa, laajuudessa tai muissa kustannuksiin vaikuttavissa seikoissa tulee ilmoittaa julkaisutoimikunnalle viimeistään suunnitellun julkaisuvuoden (2025) lokakuuhun mennessä.

Edellytyksenä julkaisemiselle on tekijän/tekijöiden toimittaman taittovalmiin aineiston riittävä laatutaso. Laadunvarmistuksesta vastaa julkaisutoimikunta, tai vertaisarvioidun sarjan toimituskunta. Laadunvarmistukseen kuuluu usein myös kielentarkistus.

Päätös ehdotuksen ottamisesta julkaisuohjelmaan voidaan tehdä myös ehdollisena, esim. vain sähköiselle julkaisulle ja tarvepainatukselle tai taittovalmiille käsikirjoitukselle, tai se voi kattaa vain osan kuluista.

Julkaisuhaku ei koske:

  • Äänitteitä, joilla on omat hakunsa (SibaRecords, kansanmusiikkiäänitteet).
  • Opinnäytetöitä
  • Kirjoitustyötä: kirjoittajien oletetaan hakevan tätä varten erillistä rahoitusta tai sisällyttävän kirjoitustyön kokonaistyöaikasuunnitelmaansa.

Lisätietoja:

Markus Mantere, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja, DocMus-tohtorikoulun julkaisuja

Juhani Näreharju, Kansanmusiikkijulkaisut

Henri Wegelius, julkaisutoimikunnan sihteeri

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia