← Takaisin blogiin

Aalto-keskuksen ideointityössä hyödynnettiin taiteilijan asiantuntijuutta

Seinäjoen Aalto-keskus on kaupungin sydän. Sen tunnettuuden lisäämiseksi ja kehittämiseksi vierailukohteena on tehty paljon. Vuonna 2023 toteutetussa Seinäjoen Aalto-keskus 2.0 -hankkeessa laadittiin mm. tiekartta sekä luotiin toimintamalli Aalto Visitor Center -vierailukeskukselle. Näihin toimiin pääsi myös mukaan taiteilija-asiantuntijaroolissa tekstiilitaiteilija Leena Rissa.

Seinäjoen Aalto-keskus 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Johanna Rintamäki (vas.) ja taiteilija-asiantuntijana pilotissa toiminut Leena Rissa tapasivat asian tiimoilta marraskuussa, jolloin suunniteltiin yhdessä tulevia toimia. KUVA: Jenni Latva

Seinäjoen Aalto-keskus 2.0 -hanketta vetänyt Johanna Rintamäki Into Seinäjoesta on ollut avoin erilaisille lähestymistavoille ja nyt pilotoidun taiteellisen asiantuntijuuden kautta saatiinkin Aalto-keskuksen toimijoille suunnattuun tiekartta-työpajaan uudenlaista tulokulmaa. Yhdessä Rissa ja Rintamäki loivat tilaisuuteen sopivat työmenetelmät, ja työpajasta saatiinkin uusia ajatusmalleja ja ideoita tiekarttaa varten.

Taiteilijan asiantuntijuutta hyödynnettiin vielä myöhemmässä vaiheessa, kun taiteilijaa teki Aalto-keskuksessa havainnointikävelyn ja kirjasi omia huomioitaan ylös työpajasta saadun taustatiedon ja kokemuksen kautta. Kävelyraportista nousi esille vielä uusia ajatuksia ja havaintoja.  

Taiteilija Leena Rissa (vas.) oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ideointityöpajaa. KUVA: Johanna Rintamäki

”Taiteilija Leena Rissan ehdottama työpajatoteutus cocktail-kutsutyyppisistä keskusteluista sai osallistujat ideoimaan laajasti uusia toimenpiteitä Aalto-keskuksen kehittämiseksi. Myös Rissan kävelyn myötä syntynyt palaute ja siinä olevat huomiot toivat prosessiin uusia tulokulmia. Huomaa, että taiteilijoilla on annettavaa myös tällaisiin kehittämistoimiin, koska prosessin ulkopuolelta tulevina he tarkkailevat asioita eri näkövinkkelistä.” kertoo Johanna Rintamäki yhteistyön tuloksista.

Myös taiteilija Leena Rissa koki työn arvokkaaksi ja uudeksi avaukseksi oman taiteellisella urallaan. ”Olen tehnyt paljon opetustyötä oman taiteen tekemisen lisäksi, mutta tämän kaltaisen asiantuntijatyö antaa uutta sisältöä ja vaihtelevuutta omaan työhön sekä myös mahdollisuuden uusiin ansaintamalleihin.” Rissa kertaa kokemuksiaan.

Taiteellisen asiantuntijuuden pilotti toteutettiin marraskuussa 2023. Se oli osa Taideyliopiston Seinäjoen yksikön Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hanketta, jonka mahdollistaa Seinäjoen yliopistokeskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia