← Takaisin blogiin

Esittelyssä Leap Beyond / Introducing Leap Beyond

Artistic-pedagogical thesis production by Laura Humppila, Anna Lehtonen ja Verna Laine.

Ihminen ilmassa, sinistä taustaa vasten
Xavier Bambu Locquet Vandenberghe / Bogizle Factory

Kirjoittajat/Writers: Laura Humppila, Verna Laine and Anna Lehtonen

Tässä julkaisussa esittelemme taiteellis-pedagogisen opinnäytetyömme Leap Beyondin trailerin muodossa.

In this blog post we introduce the trailer of our co-directed artistic-pedagogical thesis work for theatre pedagogy master studies Leap Beyond.

Bogizle Factory

Leap Beyond oli fyysiseen esiintyjyyteen, tilallisuuteen ja kokemuksellisuuteen pohjannut esitys ja prosessi, joka tarkasteli lentämistä psykologisena, filosofisena ja kehollisena kokemuksena. Hyppy tuntemattomaan. Fyysistä teatteria, aerial-teatteria (Bungee assisted dance ja Vertical Wall) sekä kokemuksellisuutta sisältänyt esitys rakennettiin yhdessä lahjakkaiden suunnittelijoiden ja monipuolisten, eri taustaisten esiintyjien kanssa. Leap Beyond esitettiin Teatterikorkeakoululla viidesti maaliskuussa 2020. Idea yhteisestä esityksestä syttyi jo ensimmäisenä opiskelupäivänä Teatterikorkeakoulussa. Yksi työskentelymme tärkeimpiä lähtökohtia oli, että kun luodaan esitys yhdessä, taide ja taidepedagogiikka ovat yhtä toistensa kanssa.

Leap Beyond oli fyysiseen esiintyjyyteen, tilallisuuteen ja kokemuksellisuuteen pohjannut esitys ja prosessi, joka tarkasteli lentämistä psykologisena, filosofisena ja kehollisena kokemuksena.

Leap Beyond – performance was created through spaciality, physical theatre, aerial dance theatre (Bungee assisted dance and Vertical Wall) and experience based theatre with a talented group of designers and performers of various backgrounds. We explored flying as a psychological, philosophical and experienced phenomenon and looked into the themes of flying, coaching, and taking a leap to the unknown. Leap Beyond was performed at the Theatre Academy five times in early March 2020. One of the main principles in our working was that when creating performing art together, art and art pedagogy are not to be separated but really they are one.

We explored flying as psychological, philosophical and experienced phenomena and looked into the themes of flying, coaching, and taking a leap to the unknown.

Tilallinen, fyysinen ja kokemuksellinen esitys, joka tarkastelee hyppyä tuntemattomaan. Kolmesta yhteenkietoutuvasta itsenäisestä osasta muodostuu kokonaisuus, jonka läpi yleisö kulkee.

A spatial, physical and experiential exploration of a leap into the unknown. The performance consists of three separate but intertwining units that create a whole, through which the audience can travel. 

I – osa Mielenlennon valmennuskeskus
II – osa ​Leap of Faith
III – ​osa Lentämisen leikkikenttä

I – part Centre of Mind Flying
II – part ​Leap of Faith
III – ​part Playground of Flying

Idea esitykseen sai alkunsa jo ensimmäisenä koulupäivänä. Huomasimme kiinnostuksen lentämisen tematiikkaan yhdistävän meitä. Jokaisella oli myös oma tarkempi tulokulmansa siihen.

The idea for this performance was born on the first day of our studies at Theatre Academy. We noticed we all had a common interest in the physical performance and the thematics around flying, and each had our own specific angle to it. 

Esitys on kolmiosainen, kolmen ohjaajan yhteisteos. Yhden devising prosessin tulos. Prosessiin kuului myös fyysisen teatterin kurssin tarjoaminen esiintyjille, jotka etsittiin avoimella haulla. Halusimme mukaan esiintyjiä monenlaisilla taustoilla.

The performance was a three-part co-production of the three directors, a result of a devising process. A physical theatre course was offered to the performers as part of the process, and most of the performers were cast through an open call. This stemmed from a wish to have a heterogeneous group of performers with varying backgrounds.

Laura:

”Mielenlennon valmennuskeskuksen lähtöimpulssina oli kiinnostus tutkia coaching-ilmiötä: sen ilmenemismuotoja, syitä ja vaikutuksia, ympärillä väreileviä tunteita ja tarpeita. Millä tavalla valmennus, itsensä ylittäminen tai muutos- kuten lentäminen – voi olla sekä innostavaa ja avartavaa, että ahdistavaa ja luotaantyöntävää? Miksi edes haluaisi lentää ja mitä lentäminen tarkoittaa? Toive oli löytää muoto, joka sallisi myös yleisön katsoa esitystä ja sen aihetta eri näkökulmista. ”

”The initial Impulse for The Centre of Mind Flying was to explore the coaching phenomena: the versatility of it, reasons and effects, the emotions and needs vibrating around it. How can coaching, exceeding one self, or a change – like flying –  be simultaneously exciting and eye opening and untemping and raise anxiety. Why would one want to, and what does it mean to fly? The hope was to find a form, which would allow the audience to also look at the performance and its theme from different points of view.”

Verna:

”Leap of Faithin lähtöimpulssina on ollut filosofi Søren Kierkegaardin ajattelusta kumpuava käsite laadullisesta hypystä, harppauksesta uuteen. Aihetta on tässä osiossa lähestytty kehollisesta, uuden liikkeellisen taidon opettelemisen näkökulmasta.”

”The initial impulse for Leap of Faith came from Søren Kierkegaard’s philosophical concept of a qualitative leap to something new, which has been approached in this part of the performance through bodily means by exploring a new movement form. ”

Anna:

”Lentämisen leikkikentän lähtöimpulssina on ollut unelmani saada lentää teatterissa, sillä siellä se on mahdollista! Eikä vain lentää itse, vaan halu kutsua katsojat mukaan lentämisen äärelle. Ei vaan todistamaan esitystä, vaan kokemaan se yhdessä esiintyjien kanssa.”

”The initial impulse for Playground of Flying has been my dream to fly in the theatre – because there it is possible! And not just to fly myself, but invite the audience in also. To not just watch a performance, but instead experience it with the performers.”

Ready to take a Leap?

Concept, directing & dramaturgy: Laura Humppila (TEO, tait. opinnäyte, TeM), Verna Laine (TEO, tait. opinnäyte, TeM), Anna Lehtonen (TEO, tait. opinnäyte, TeM)

Costume design: Csilla Szlovák (Aalto ARTS, tait. opinnäyte, TaM)

Light design: Essi Santala (visitor)

Sound design: Petteri Rajanti (Äma), Iida Viljanen (Äma)

Set design: Ruusa Johansson (Aalto ARTS), Anastasia Paretskoi (Aalto ARTS)

Performers: Salvador Ikonen (Riveria), Matti Palviainen (Riveria), Petra Koitila, Auli Laine, Annukka Lindqvist, Heikki Mahlamäki, Evita Matiyas, Katrin Monikainen, Kerttu Mättö, Tuukka Palonen, Sanni Reilin, Maarit Salminen, Eetu Sopanen (all visitors)

Premiere: Wed 4.3.2020 at 19

Other performances: Fri 6.3 klo 19, Sat 7.3 at 13, Tue 10.3 at 13, Wed 11.3 at 19 (Cancelled due to COVID-19 Fri 13.3, and Sat 14.3) On Tue 10.3 at 13 after performance audience discussion facilitated by Salla Hakanpää


Pedapproach

Pedapproach on teatteri- ja tanssinopettajan maisteriopiskelijoiden 4.-8.5. järjestämä seminaari, joka kokoaa opiskelijoiden ajattelua ja opinnoissa tutkittuja taiteellis-pedagogisia kysymyksiä ja aiheita. Tutustu seminaariin ja sen teemoihin opiskelijoiden päivittämässä blogissa.

Pedapproach is a seminar organised by theatre and dance pedagogy students in 4-8 May that gathers the artistic-pedagogical questions and topics that students have explored during their studies. Learn more about the seminar in the students’ blog. Updates are in Finnish or English.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia