← Takaisin blogiin

Jäljen jälkeen – Kehittyvä taideopetus ja opettajankoulutus

Kirja kurkottaa tulevaisuuteen, ja siihen miten taide saa uusia muotoja ja toteuttamisen tapoja teknologian, digitaalisen kehityksen ja tekoälyn avulla.

Jäljen jälkeen julkaisu kutsuu ajattelemaan kanssaan ja katsomaan taideopetusta uusista ja erilaisista näkökulmista. Julkaisun artikkelit ovat syntyneet taideopettajien innostavasta yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä ja kertovat niistä oivalluksista, joita he ovat löytäneet.

Kirjan keskeisinä teemoina ovat digitaalisuuden ja erilaisten oppimisympäristöjen luomat mahdollisuudet oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymiseen. Artikkeleissa avataan konkreettisia keinoja ja kerrotaan työkaluista, jotka ovat muuttaneet taiteiden opetusta ja opettajankoulutusta. Kirjassa tarkastellaan myös tutkivalla otteella uusia teknologioita, kehittyviä oppimisympäristöjä ja erilaisia oppimisen tiloja.

Kirjassa tarkastellaan syvällisesti myös opettajan roolia ja tehtävää. Siinä kokeillaan ja testataan uusia vuorovaikutuksen, oppimisen ja ohjauksen mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä. Julkaisu on samalla kurkotus tulevaisuuteen ja avaa reittejä taideopetuksen kehittyviin sisältöihin, menetelmiin ja teknologioihin. Tekijät kokeilevat työssään yhdessä opiskelijoidensa kanssa uusia ja yhä innostavampia tapoja oppia, kohdata ja kommunikoida taiteen keinoin. Kirjan keskeisiä teemoja ovat kohtaamiset, kurkotus, jäljet ja tulevaisuus.

Julkaisu on toteutettu Taiteet ja digi -hankkeessa – Taidealojen opettajankoulutustehtävissä toimivien opettajien ammatillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämishanke, jonka koordinoijana on toiminut Taideyliopiston Avoin kampus. Kehittämishankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Jäljen jälkeen – Kehittyvä taideopetus ja opettajankoulutus
Toimittaneet: Sirke Pekkilä, Mikael Brygger, Seija Kairavuori, Maria Sula

Taideyliopisto, 2024

ISBN 978-952-353-457-5

Lue julkaisua Taju julkaisuarkistossa

Osta kirja verkkokaupasta

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia