← Takaisin blogiin

Kohti päättymätöntä matkaa / Towards neverending journey

Lyhyt kuvaus Maiju Heikkisen taide-pedagogisen opinnäytetyön aiheista/ Short introduction to the themes of artpedagogical thesis

Tässä julkaisussa kerron lyhyesti taidepedagogisen opinnäytetyöni sisällöstä sekä esittelen videon, joka syntyi opinnäytteessä käsittelemieni aiheiden ja harjoitteiden pohjalta.

Kirjallisessa opinnäytetyössäni Kohti päättymätöntä matkaa – tutkielma sirkuksen pedagogiikasta, taidosta ja taiteesta tartun Suomen sirkuskentällä näkyviin tradition ylläpitämiin arvoihin ja normeihin sekä pedagogisiin ilmiöihin, joiden vaikutuksia ja heijasteita on mahdollista tunnistaa myös sirkustaiteessa. Opinnäytteeni aiheet liikkuvat taidon, sirkustaiteen, taidepedagogiikan ja taidonpedagogiikan ympärillä. Työssäni yritän määritellä sirkustaiteen paikkaa taidekentällä sekä pyrin selvittämään, mitä taidolla tarkoitetaan ja mistä kulmista sirkustaitoja on mahdollista määritellä.Työssäni esittelen myös omia oivalluksia aiheista ja ehdotan vaihtoehtoja toisenlaisen sirkuspedagogiikan toteuttamiseksi.

Opinnäytteessäni tarjoilen vaihtoehtoisia opetusmetodeja taitoperinteestä tulevan mallin rinnalle. Ehdotan muun muassa improvisaatioon nojaavan liikkeen harjoittelua sirkustaiteen opiskelua tukevana harjoittelumuotona. Ohessa oleva video on kooste improvisaatioharjoituksesta, jossa reagointi ympäristön tarjoamiin impulsseihin nousee liikkeellisen materiaalin lähtökohdaksi. Harjoituksen tavoite on herkistyä ympäristön signaaleille ja tukea yksilöllisen liikkeen etsintää. Videon saattelemana heitän ilmaan kysymyksen, mitä improvisatorinen ja vapaa suhde liikkeeseen voisi tuoda sirkustaiteeseen ja tarkasti määriteltyyn sirkustekniikkaan?


In this blog I briefly introduce the main themes of my artpedagogical thesis. I also present a video that is based on the topics and exercises included in my written work.

In my thesis Kohti päättymätöntä matkaa – tutkielma sirkuksen pedagogiikasta, taidosta ja taiteesta (loose translation: Towards neverending journey – thesis about circuspedagogy, skill and art) I discuss values, norms and pedagogical phenomena that exist in Finnish circus. Topics in my thesis talk about skill, circus arts, artpedagogy and pedagogy in training skills. In my work I try to find the place for circus in artfield. I intend to make clear what does skill mean and from where is it possible to define skills needed in circus. I also introduce my own insights about the topics and suggest options on how to carry out another kind of circuspedagogy.

In my thesis I present optional methods for teaching skill-based artform. Among other things I propose movement improvisation as a supporting tool for achieving individual development in circusarts. The following video is a compilation from improvisation exercise that focuses on reacting and acting on environment´s impulses. The aim of this exercise is to become sensitive to signals around us and finding one´s distinctive way of moving. With this short video I want to raise a question, what could improvisational and uncontrolled attitude towards movement generate in circus arts and in circus technique that is precisely defined?

Pedapproach

Pedapproach on teatteri- ja tanssinopettajan maisteriopiskelijoiden 4.-8.5. järjestämä seminaari, joka kokoaa opiskelijoiden ajattelua ja opinnoissa tutkittuja taiteellis-pedagogisia kysymyksiä ja aiheita. Tutustu seminaariin ja sen teemoihin opiskelijoiden päivittämässä blogissa.

Pedapproach is a seminar organised by theatre and dance pedagogy students in 4-8 May that gathers the artistic-pedagogical questions and topics that students have explored during their studies. Learn more about the seminar in the students’ blog. Updates are in Finnish or English.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia