← Takaisin blogiin

Lähiöostarit yhteiskunnallis-taloudellisen murroksen näyttämöinä

Ostaritutkimuksia-hanke tarkastelee yhteiskunnallisten kehityskulkujen heijastumista arjen arkkitehtuuriin.

Pihlajamäen ostoskeskuksen nyt jo purettu laajennusosa
Pihlajamäen ostoskeskuksen nyt jo purettu laajennusosa. Kuva: Miina Pohjolainen.

Toukokuussa 2023 julkaistava Ostaritutkimuksia – Shopping Mall Investigations -julkaisu valottaa helsinkiläisten 50–70-luvuilla rakennettujen lähiöostoskeskusten elinkaarta ja niistä käytävää keskustelua. Julkaisu toimii myös dokumentaationa Salla Vallen ja Miina Pohjolaisen luotsaamalle taide- ja tutkimushankkeelle, jonka puitteissa järjestettiin taidenäyttely ja tapahtumia Konalanvuoren vanhalla ostarilla kesällä 2022.

Hankkeen tavoite on ymmärtää, miten laajemmat taloudelliset ja yhteiskunnalliset murrokset heijastuvat kaupunkitilaan ja sen suunnitteluun. Ostoskeskus syntyi suuren yhteiskunnallisen rakennemuutoksen seurauksena palvelemaan syrjäisten lähiöiden asukkaiden päivittäisiä tarpeita, ilmentäen oman aikansa olosuhteita ja ihanteita. Kaupallinen volyymi on sittemmin hiipunut ja rakennukset päässeet rapistumaan, mikä on kuitenkin johtanut siihen, että monet pienyrittäjät, yhteisöt ja kolmannen sektorin toimijat ovat löytäneet ostareilta toimitilaa ja paikkoja, joissa kohdata. Tällä hetkellä suurinta osaa vielä jäljellä olevista ostareista uhkaa kokonainen tai osittainen purku ja korvaaminen tehokkaammalla asuin- ja hybridirakentamisella.

Kirja kutoo auki ostareiden historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta ja kysyy, kenen ehdoilla kaupunkitilaa suunnitellaan. Minkälainen voisi olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpi tulevaisuus taiteen kontekstista nähtynä? Hankkeessa mukana olleet taiteilijat ja tutkijat peilaavat omaa työskentelyään ja havaintojaan suhteessa ostariin fyysisenä paikkana, sekä siihen kytkeytyviin laajempiin kysymyksiin vallasta, kaupunkikuvan muutoksista sekä taiteen roolista lähiöissä.

Julkaisun kirjoittajina ovat Hanna Tyvelä (Tampereen yliopisto), Antti Tarvainen (Helsingin yliopisto), Nikki Jääskeläinen, Saara-Maria Kariranta, PWSC (Shubhangi Singh ja Kush Badhwar), Miina Pohjolainen sekä Salla Valle. Kirjan ovat toimittaneet Miina Pohjolainen ja Salla Valle.

Kirja julkaistaan osana Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta -julkaisusarjaa ja se on ostettavissa Unigrafia-verkkokaupasta. Kirjan pdf-versio on luettavissa maksutta Taideyliopiston Taju-tietokannassa. Ostaritutkimuksia-hanke toteutettiin Koneen Säätiön tuella.

Lue kirja Taju julkaisuarkistossa

Osta kirja verkkokaupasta

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia