← Takaisin blogiin

Onko elämää vision jälkeen?

Miksi ArtsEqual-hankkeen tutkimuksia ei hyödynnetä Suomen musiikkikoulutuksen uudessa visiossa, kysyy tutkijamme Tuulikki Laes.

ArtsEqual-tutkija Tuulikki Laes kirjoittaa omassa blogissaan Suomen musiikkikoulutuksen visio 2030:sta. Laes tuo esille, että visio ei sisällä ainuttakaan viittausta ArtsEqual-hankkeessa toteutettuun tutkimukseen.

”Viimeisen viiden vuoden aikana hankkeessa on julkaistu kymmeniä tutkimuksia, raportteja ja politiikkasuosituksia, jotka pureutuvat taide- ja musiikkikasvatuksen tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin – niihin teemoihin, jotka mainitaan myös visiossa: saavutettavuus, moninaisuus, yhdenvertaisuus, elinikäinen oppiminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, rakenteellinen uudistaminen, pedagoginen johtaminen ja kestävä tulevaisuus”, Laes kirjoittaa.


Equally well

ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.

ArtsEqual studies how art can increase equality and well-being, and how it could be a public service that belongs to all. But what kind of things does this mean in practice? This blog describes what ArtsEqual is all about. 

www.artsequal.fi

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia