← Takaisin blogiin

Orkesterikirjallisuutta oppimassa

Orkesterikirjallisuuden opintojakso järjestetään vuosittain kahtena eri viikonloppuna syksyllä ja keväällä. Ideana on tarjota mahdollisuus puhaltajille, harpuille ja lyöjille keskittyä heille haastaviin keskeisiin orkesteriteoksiin.

Opintokokonaisuus täydentää Sibelius-Akatemian orkesterikoulutusta ja laajentaa opiskelijoiden repertuaaria suurten sinfonioiden ja sävelrunojen suuntaan. Mahler, Bruckner, Stravinski, Tsaikovski, Shostakovits, Debussy, Sibelius ja R. Strauss ovat tärkeitä säveltäjiä orkesterikirjallisuudessa. Viikonloppujen aikana käydään rauhassa läpi teosten syntyhistoriaa, tyyliä, intonaatiota, artikulaatiota, balanssia, äänenjohtajien tehtäviä, eri soitinryhmien roolia orkesterissa ja monia muita orkesterisoittoon liittyviä ilmiöitä.

Ensimmäiset keikat ammattiorkestereissa ovat usein isojen sinfonioiden parissa ja oikea valmistautuminen on äärimmäisen tärkeää. Tutti-harjoituksessa usein kapellimestarin suurin fokus on jousistossa ja puhaltajat ja lyöjät saavat vähemmän huomiota. Soittajien haasteena on hahmottaa sävellysten isompi kokonaisuus ja oman stemman suhde muuhun sektioon ja koko soitinryhmään.

Eri viritysjärjestelmien käyttö orkesterissa on myös oma haastava lukunsa. Jousten tendenssi pythagoralaiseen viritykseen ja puhaltajien instrumenttien rakenteesta johtuva suuntautuminen luonnonvireeseen aiheuttavat omat törmäyskohtansa. Yläsävelsarjojen kuuntelun avaaminen, perussointujen balanssointi ja oman äänen sointufunktion ymmärtäminen ovat avainasemassa yhteissoiton parantamisessa.

Uutena kokeiluna keväällä 2023 yhdistetään jouset orkesterikirjallisuuteen. Ensimmäisenä päivänä jouset ja puhaltajat sekä lyöjät käyvät omat stemmansa ryhminä läpi ja jälkimmäisenä päivänä teos soitetaan yhdessä läpi. Kurssi on hyppäys syvään veteen ja antaa kuvan ammattiorkesterin työtahdista.

Petri Komulainen

Yhdessä soiden

Tässä blogissa pääset tutustumaan Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteissoiton ja -laulun kansainväliseen arkeen ja juhlaan henkilöstön ja opiskelijoiden silmin. Kurkkaa kanssamme orkestereidemme, kuorojemme ja kamarimusiikkitoimintamme kulisseihin.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia