← Takaisin blogiin

Trio-lehti uudistuu: kaikki musiikin lajit mukaan!

Trio-lehti uudistuu: kaikki musiikin lajit mukaan!

Uusin Trio on julkaistu – tästä lähtien lehden ala laajenee kattamaan musiikintutkimuksen koko kirjon.

Trio on musiikin taiteelliseen tutkimukseen, esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvosteluja ja lektioita. Trio käyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta ja noudattaa sen ohjeiden mukaiseen eettiseen toimintaan artikkeleiden vertaisarvioinnissa. Lisäksi se on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (2023). Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Trio ottaa vastaan artikkelikäsikirjoituksia kesäkuun numeroon vielä 29.2.2024 mennessä. Muita ko. numeroon aiottuja tekstejä voi lähettää myöhemminkin, 30.4. asti. 

Ote pääkirjoituksesta 2/2023 

Trion kaikkiaan 21. numero julkaistaan keskellä muutosten aikaa: lehdellä on uusi päätoimittaja, ja samalla numero on viimeinen laatuaan, yhden aikakauden päätös. Nimittäin tähän asti klassisen musiikin aihepiireihin keskittynyt lehti laajentaa alansa kattamaan musiikintutkimuksen koko kirjon. Seuraaviin numeroihin toivotetaan siis tervetulleiksi kaikkia musiikin lajeja koskevat artikkelit ja muut kirjoitukset. Tutkimusalojen, lähestymistapojen ja menetelmien diversiteetti on sekin edelleen toivottua, ja lehden moniääninen kudos jatkanee tältäkin osin rikastumistaan.   

Institutionaaliselta kannalta katsottuna kysymys on siitä, että Trion omistajuus laajenee lehteä tähän asti kustantaneelta Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoululta koko Sibelius-Akatemian tutkimusyhteisöön. Trio ottaa näin piiriinsä myös tohtorikoulu MuTrin alat: jazz, kansanmusiikki, musiikkiteknologia, musiikkikasvatus, kulttuurinen musiikintutkimus ja taidehallinto. Käytännössä lehti siirtyy Sibelius-Akatemian tutkimuksen varadekaanin hallintaan. Laajennus seurailee akatemiassa tapahtunutta organisaatiomuutosta, jossa luovuttiin kahtiajaosta kahteen eri osastoon. Institutionaalinen kehys ei kuitenkaan Trioa rajoita – kolmikielinen lehti on avoin aivan kaikille kirjoittajille Suomessa ja muualla, jotka tutkivat musiikkiin liittyviä aiheita.   

***  

Minne käy Trio tästä edespäin, millaisia maastoja tutkimaan ja kartoittamaan? Muodostuuko niistä jonkinlainen kokonaisala, jonka rajat on mahdollista piirtää, vai levittäytyykö sisältö rihmastoksi, josta hahmottuvat kaltaisuudet ja kytkökset ovat hetkittäisiä ja sattumanvaraisia. Lehden historia näyttäytyy fuusioiden ja laajenemisen tarinana: pienten osastojen julkaisujen yhdistyminen yhdeksi Trioksi ja nyt sen laajeneminen edelleen sulauttamaan sisäänsä yhä uusia aloja. Toivottavasti laajeneminen mahdollistaa sellaisen moniäänisyyden, joka ei keskity massaan ja volyymiin vaan yhä hienojakoisempaan kudokseen, jonka säikeistä sinkoilee välillä myös soraääniä. Alojen monipuolistuminen tuo mukanaan useampia erilaisia tutkimisen ja kirjoittamisen käytäntöjä; niitä tultaneen sovittelemaan yhteen myös lehden toimituksessa, jonka kokoonpanoon on lähitulevaisuudessa tulossa lisää muutoksia. Itse odotan kiinnostuneena, mitä tapahtuu rajoilla, väleissä, erilaisten ainesten kohtaamisen kitkassa. Aika näyttää, millaiseksi Trio muotoutuu ja ketkä uudet kirjoittajat löytävät sen omaksi julkaisukanavakseen. Se lienee kuitenkin varma, että elävä suhde musiikin esittämisen, säveltämisen, harjoittamisen ja opettamisen käytäntöihin säilyy jatkossakin Trion voimana.  

Päätoimittaja Laura Wahlfors   

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia