← Takaisin blogiin

Viikon mentori Katja Thomson: Taiteidenvälisyys musiikkikasvattajan työssä

Improvisaatioon keskittyvät monitaiteiset koulutuskokonaisuudet ja projektit lasten ja nuorten kanssa avasivat Thomsonille uuden sivun muusikkona ja musiikkikasvattajana

Katjs Thomson

Teksti: Vilhelmiina Väyrynen

Musiikkikasvatuksen lehtori Katja Thomson tutustui monitaiteiseen, kollaboratiiviseen työskentelyyn Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusopinnoissa. 90-luvun alussa hän oli mukana Sibelius-Akatemian ja Suomen Kansallisoopperan yhteistyönä toteutetuissa kouluprojekteissa, joita edelsivät koti- ja ulkomaisten teatterin ja musiikin ammattilaisten vetämät koulutukset. Nämä ennen kaikkea improvisaatioon keskittyvät monitaiteiset koulutuskokonaisuudet ja projektit lasten ja nuorten kanssa avasivat Thomsonille uuden sivun muusikkona ja musiikkikasvattajana.

Monitaiteisten projektien ohjaaja Iso-Britanniassa ja Suomessa

Yllä mainittujen kokemusten innoittamana Thomson opiskeli vuoden Lontoon Guildhall School of Music and Drama -korkeakoulussa. Tämä johti työelämään koulumaailmassa ja teatteriproduktioissa. Thomson toimi ohjaajana kollaboratiiviseen säveltämiseen ja improvisaatioon pohjautuvissa projekteissa etenkin ala- ja yläkouluissa ja musiikkioppilaitoksissa Lontoossa ja eri puolilla Englantia. Usein näiden projektien työryhmät olivat monitaiteisia, ja muusikoiden lisäksi Thomson työskenteli esimerkiksi tanssijoiden, kuvataiteilijoiden ja näyttelijöiden kanssa. 

Suomeen palattuaan Thomson toimi kuuden vuoden ajan sävellyksen ja musiikin ohjaajana nuorten musiikkiteatteriryhmä Par(r)asvaloissa Suomen Kansallisoopperassa. Ohjaajaryhmään kuului myös tanssija-koreografi, näyttelijä-ohjaaja ja visuaalisen ilmeen sekä puvustuksen suunnittelija. Nuoret valmistivat lukuvuoden aikana ohjaajien tuella musiikkiteatteriesityksen, jonka luomiseen he olivat tutustuneet eri taiteenlajien näkökulmista. Prosessiin liittyi sekä nuorilla että ohjaajilla kiinteästi yhdessä ideoimisen ja luomisen ilo, kokeilevuus, improvisaatio ja leikkimielisyys ja toisaalta pitkäjänteinen työstäminen. Juuri nämä ulottuvuudet ovat olleet Thomsonille erityisen merkityksellisiä muusikon ja musiikkikasvattajan työssä.

Monitaiteisuus mahdollisuuksien maailmana 

Thomson näkee taiteiden välisessä työskentelyssä monia kiehtovia puolia. Parhaimmillaan monitaiteisuus avaa hänen mukaansa oven taianomaiseen mahdollisuuksien maailmaan, jossa on läsnä erilaisia ulottuvuuksia. Mielikuvituksen rajoissa voi turvallisesti uppoutua tarinaan ja eläytyä toisten ajatuksiin ja kokemuksiin. Erilaiset lähestymistavat innostavat myös lähestymään ääntä uusista tulokulmista ja kuvittelemaan uudenlaisia äänimaailmoja. Thomson ajattelee, että monitaiteinen tekeminen voi vapauttaa tietyistä rajoista, jotka saattavat joskus tulla vastaan oman ja kaikkein läheisimmältä tuntuvan taidemuodon parissa, jota on opiskellut kauan ja jonka perinteitä ja lainalaisuuksia on vahvasti sisäistänyt.

Monitaiteisuus inspiroimassa sosiaalisesti vastuullista taidetta

Thomson kokee, että monitaiteinen työskentely on sekä vahvistanut hänen muusikkoidentiteettiään että toisaalta antanut lukuisia konkreettisia työkaluja musiikkipedagogina työskentelyyn niin lasten, harrastajien kuin ammattilaistenkin parissa. Hänen mielestään monitaiteisuus on hedelmällinen lähtöasetelma taiteelliselle ja pedagogiselle työskentelylle, koska eri taiteenlajien maisemissa liikkuessa on mahdollista päästä lähelle elämän kaikkia puolia taiteen kautta. Tämä erityispiirre korostuu sellaisessa taiteellisessa toiminnassa, jonka tavoitteet nousevat sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta. Viime vuosina Thomson on työskennellyt Suomessa asuvien turvapaikanhakijoiden kanssa, ja vaikka työskentely itsessään on keskittynyt musiikkiin, hän kokee, että tausta monitaiteisessa yhteistyössä on tuonut kykyä visioida ja improvisoida uudenlaisissa sosiaalisissa ja taiteellisissa ympäristöissä ja tilanteissa.

Kirjoittaja on Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.
Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumnitoiminnasta

Ohjelmassa mukana olevat aktorit ovat kirjoittaneet omista mentoreistaan uraan liittyviä tarinoita, joita saamme lukea kevään aikana perjantaisin Taideyliopiston alumniblogissa.

Taideyliopiston alumniblogi

Alumnimme ovat äänessä tässä blogissa ja tuovat uusia tuulahduksia taiteen työkentiltä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia