← Takaisin blogiin

Invigningen av den nya byggnaden

Den nya konservatoriebyggnaden togs i bruk i september 1931, men den högtidliga invigningen hölls inte förrän följande vår.

Invigning av den nya byggnaden

”Länge leve det 50-åriga konservatoriet och må dess eko ljuda genom tiderna under Finlands nya kroppås”

  • Alice och Emil Wikström i ett gratulationstelegram 22.5.1932

Den nya konservatoriebyggnaden togs i bruk i september 1931, men den högtidliga invigningen hölls inte förrän följande vår, samtidigt som Helsingfors Konservatoriums 50-årsjubileum firades. Festen ordnades i samband med Nordiska musikfestivalen, så som Helsingin Sanomat rapporterade den 22 maj 1932. ”I samband med den Nordiska musikfestivalen invigs i dag Helsingfors Konservatoriums byggnad högtidningen för sitt syfte. Så som allmänt känt är har byggnaden redan varit i bruk en tid. Helsingfors Konservatorium har verkat i 50 år, så dagens invigningsfest är samtidigt halvsekelsjubileet för vårt lands musikhögskola.

Den högtidliga invigningen av konservatoriebyggnaden och Helsingfors Konservatoriums 50-årsjubileum firades den 22 maj 1932 i samband med Nordiska musikfestivalen. De nordiska flaggorna vajar i konservatoriet flaggstänger.
Den högtidliga invigningen av konservatoriebyggnaden och Helsingfors Konservatoriums 50-årsjubileum firades den 22 maj 1932 i samband med Nordiska musikfestivalen. De nordiska flaggorna vajar i konservatoriet flaggstänger. Museiverkets Bildsamlingar, Journalistiska bildarkivet, Otava.

Festligheterna inleddes kl. 10.30 vid konservatoriets grundares, Martin Wegelius grav. Kl. 12 började den egentliga 50-årsfesten i konservatoriets konsertsal. Bland deltagarna fanns representanter för statsmakten, diplomatkåren och finanslivet samt företrädare för vetenskap och konst. Också republikens president P. E. Svinhufvud och fru Ellen Svinhufvud hedrade jubileumsfesten med sin närvaro.

Invigningen av byggnaden och Helsingfors Konservatoriums 50-årsjubileum den 22 maj 1932.
Invigningen av byggnaden och Helsingfors Konservatoriums 50-årsjubileum den 22 maj 1932. I mitten av den nedre balkongen sitter republikens president P.E. Svinhufvud och fru Ellen Svinhufvud. Konstuniversitetet/Sibelius-Akademins arkiv.

Det första numret var Alla marcia i Sibelius Karelia-svit, vilken konservatoriets studentorkester framförde under ledning av professor Melartin. Studentkören och orkestern framförde gemensamt Melartins Hymn. Fröken Maire Halava uppträdde som representant för studenterna med Sulho Rantas, Selim Palmgrens och Erkki Melartins pianokompositioner. Det sista musikuppförandet var två delar ur Ilmari Hannikainens kvartett för piano och stråkinstrument.

Undervisningsminister Antti Kukkonen höll ett festtal, varefter kompositör Leevi Madetoja berättade om konservatoriets historia under de gångna 50 åren. Som avslutning på festligheterna presenterade professor Melartin de utländska konservatoriedirektörer som Helsingfors Konservatorium beslutat att bjuda in som hedersgäster.

Skulptören Emil Wikströms och hans hustru Alice Wikströms gratulationstelegram till Helsingfors Konservatorium.
Skulptören Emil Wikströms och hans hustru Alice Wikströms gratulationstelegram till Helsingfors Konservatorium. Konstuniversitetet/Sibelius-Akademins arkiv.

Menneisyyden muistia tulevaisuutta varten

Tässä blogissa Riku Hämäläinen kirjoittaa Taideyliopiston muistitietohankkeen vaiheista. Hankkeen tarkoituksena on kerätä entisten ja nykyisten opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan muisteluita taideopetuksen historiasta, arjesta, toiminnasta, sattumuksista, jne. tulevaisuuden tutkimuksia varten. Filosofian tohtori, dosentti Riku Hämäläinen toimii Historiafoorumin yliopistotutkijana. Hän johtaa muistitietohanketta, johon kuuluu niin uuden aineiston kerääminen kuin jo olemassa olevan arkistomateriaalin saatavuuden parantaminen.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia