← Takaisin blogiin

Luovuuden asiantuntija

”Taiteen ja luovuuden keinoin yritystoiminnan haasteisiin voidaan löytää kokonaan uusia näkökulmia ja tapoja ajatella.”

Mitä on luova asiantuntijuus? Miten lisätä luovaa ajattelua yhteiskunnan eri osa-alueille? Millaista taiteilijoiden ja yritysten yhteistyö voisi olla? Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitimme, kun ryhdyimme rakentamaan TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hanketta.

Taiteen ja luovuuden keinoin yritystoiminnan haasteisiin voidaan löytää kokonaan uusia näkökulmia ja tapoja ajatella. Taide auttaa meitä katsomaan ja näkemään toisin. Uudet ja tuoreet kehittämiskeinot vahvistavat yritysten kilpailukykyä, kykyä uusiutua ja luoda uusia liiketoiminnan muotoja ja peräti jopa aloja. Tämä ajattelu ei ole uutta, mutta se etsii vielä omaa jalansijaansa elinkeinoelämässä. 

Hankkeemme ei tule löytämään suoria vastauksia, se on selvä. Mutta toivomme sen luovan kannustavia esimerkkejä taiteellisen asiantuntijuuden käytöstä elinkeinoelämässä, joiden siivittämänä toivomme, että taiteen ja taiteellisen ajattelun rooli kasvaa myös yrityselämässä.

Tarkoituksena ei ole vain tuoda taidetta uuteen vuorovaikutukseen vaan antaa myös elinkeinoelämälle avaimia uusiin löytöihin. Lisäksi toivomme taiteilijoiden näin halutessaan löytävän uusia toimeentulon väyliä oman perinteisen taiteen tekemisensä lisäksi, sillä ovathan taiteilijat luovuuden asiantuntijoita.

Jenni Latva, asiantuntija/projektipäällikkö, TYVI-hanke

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia