← Takaisin blogiin

Maakuntayhteistyö laajenee – tervetuloa valikoimaan, Global Music!

Lukuvuonna 2021–2022 Sibelius Akatemian nuorisokoulutus kokeilee maakunnallista yhteistyötä myös Global Musicissa.

photographer: Uupi Tirronen

Global Musicin nuorisokoulutuksen tavoitteena on tarjota eri musiikki- ja kulttuuritaustoista tuleville nuorille muusikoille mahdollisuuksia työskennellä ja oppia yhdessä. Opiskelijoille esitellään käytännön musisoinnin kautta eri maailmanosien lähestymistapoja musiikkiin. Lisäksi opiskelijat pääsevät luomaan omaa musiikkia kulttuurienvälisessä ympäristössä Sibelius-Akatemian Global Music -aineryhmän ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa.

Kurssien aikana opiskelijat tapaavat muusikoita useista eri maista, muun muassa Brasiliasta, Chilestä, Kiinasta, Suomesta, Kreikasta, Iranista, Irakista ja Jordaniasta. Kursseja ohjaavat paitsi Sibelius-Akatemian Global Music -aineryhmän opettajat, myös aineryhmän opiskelijat, jotka toimivat kursseilla avustavina opettajina. Kursseille voivat osallistua 7–18-vuotiaat nuoret millä tahansa instrumentilla (sisältäen laulun sekä perinteiset instrumentit ympäri maailman) ja musiikillisella taustalla (klassinen, jazz, kansanmusiikki, pop, elektroninen musiikki ja niin edelleen).

Nuoren maailmanmuusikkouden taitojen kehittymisen ja eri musiikillisten lähestymistapojen ymmärryksen karttumisen lisäksi kurssit tarjoavat mahdollisuuksia lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri kulttuurien välillä vahvistaen nuoren kunnioitusta, avoimuutta ja maailmankansalaisuutta.

Kurssien rakenne

Global Musicin nuorisokoulutuksen pilottikursseja tarjotaan kahtena eri pituisena vaihtoehtona:

  • Yhden päivän kurssi sisältäen vapaaehtoisen loppuesityksen/-konsertin
  • Kolmen päivän kurssi sisältäen loppuesityksen/-konsertin

Pilottikurssit ovat avoimia kaiken tasoisille nuorille muusikoille taustasta riippumatta. Jokainen kurssi koostuu 16 x 45 minuutin oppitunnista, jotka pidetään kurssin aikana ryhmäopetuksena eripituisissa pätkissä.

Pilottikurssin kulut jakautuvat siten, että vastaanottava musiikkioppilaitos maksaa vierailevan opettajan/vierailevien opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut. Sibelius-Akatemia maksaa opettajan palkan ja päivärahat.

Suomi soimaan!

Nuorisokoulutus kyläilee eri puolella Suomea! Tässä blogissa seurataan Sibelius-Akatemian opettajien ja heidän eri puolella Suomea työskentelevien kollegoidensa kokemuksia.

Sibelius-Akatemia käynnisti Suomen kulttuurirahaston rahoituksella syyskuussa 2015 laajan valtakunnallisen musiikkioppilaitosyhteistyön, jossa eri-ikäiset puhallin- ja lyömäsoitinten ja harpun soittajat kolmessatoista suomalaisessa kaupungissa saavat opetusta Sibelius-Akatemian opettajilta viikonloppukursseilla.

Sittemmin vierailut ovat laajentuneet kattamaan myös muita soittimia sekä jazz- ja kansanmusiikin sekä global musicin. Vierailut järjestetään yhteistyössä paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa.

Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta
Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen maakunnallisista opetusvierailuista

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia