← Takaisin blogiin

Miksi Taideyliopisto arvioi tutkimustaan?

Taideyliopistossa arvioidaan parhaillaan tutkimusta kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa. Ulkoisen arviointipaneelin tulokset saadaan ensi vuonna. Vararehtori Jaana Erkkilä-Hill kirjoittaa arvioinnin syistä ja tärkeydestä.

Jaana Erkkilä-Hillin kuva

Taideyliopisto on organisaationa nuori, vaikka kaikkien kolmen akatemian, Teatterikorkeakoulun, Sibelius-Akatemian ja Kuvataideakatemian, juuret ulottuvat kauas historiaan. Kaikissa kolmessa akatemiassa on omat tutkimustraditionsa ja kansainvälisesti tunnustetut vahvuutensa. Kaikki akatemiat ovat tehneet pioneerityötä taiteellisen tutkimuksen alueella ja olemme siinä kansainvälisestikin aivan etulinjassa.

Niin omassa tutkijayhteisössämme kuin laajemminkin on esitetty erilaisia arvioita Taideyliopistossa tehtävän tutkimuksen laadusta, mutta meitä ei ole virallisesti arvioitu tutkimuksen näkökulmasta. Taideyliopiston koulutus sen sijaan on arvioitu kansainvälisesti huipputasoiseksi. Haluammekin kehittää tutkimuksen laatua ja toimintaedellytyksiä koulutuksemme rinnalla.

Kehittämistyössä ulkopuolisella arvioinnilla on tärkeä osa, jotta voimme tunnistaa niin vahvuutemme kuin alueet, joissa syystä tai toisesta tulokset eivät ole olleet toivotun kaltaisia. On tärkeää pohtia myös, mitä me yliopistona odotamme tutkimukseltamme. Onko meillä yhteisesti jaettu ymmärrys tutkimukseen kohdistetuista tavoitteista ja tuloksista? Miksi meillä tutkitaan? Miksi emme keskittyisi yksinomaan olemaan maailman huippu taidealojen koulutukseen keskittyvänä organisaationa?

Tutkimuksen kokonaisarviointi Taideyliopistossa on nähtävä ennen kaikkea tutkimusta kehittävänä toimenpiteenä. Arviointipaneeli on kansainvälinen, jäsenet arvioitsijoina kokeneita ja paneeli katsoo tutkimuksemme kokonaisuutta, ei yksittäisiä tutkijoita yksittäisine tuloksineen. Arviointi antaa myös mahdollisuuden yliopistolle tarkastella kriittisesti omia toimintaedellytyksiään tutkimusorganisaationa ja avaa tutkijayhteisölle näkymän omaa yksikköään laajempaan kuvaan Taideyliopiston tutkimuksen monipuolisuudesta ja erilaisista painotuksista. Yksiköissä toteutettava itsearviointi antaa positiivisen potkun sisäiseen keskusteluun ja luo tilan pysähtymiselle tunnistaa mahdollisesti katveeseen jäänyt tutkimusala tai löytää synergiaa yllättävillä suunnilla.  

Asioiden arviointi on usein perusta arvostukselle. Asian saama arviointi kertoo sen merkityksestä; asia (taiteellinen toiminta, koulutus, tutkimus) on nähty sen arvoiseksi, että sitä kannattaa arvioida, sen laadusta ollaan kiinnostuneita, laadulla katsotaan olevan merkitystä. Taideyliopiston panostus tutkimuksen kokonaisarviointiin on osoitus tutkimustoiminnan merkityksestä yliopistolle. Haluamme olla taideyliopisto sen kaikissa merkityksissä: tuottaa mahdollisimman korkealaatuista koulutusta, joka perustuu mahdollisimman korkeatasoille tutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle. Tutkimuksen kokonaisarviointi luo edellytykset kehittämistoimille ja sitä kautta mahdollisuuden tutkimustoiminnan strategiseen suunnitteluun.

Taideyliopiston tutkimuksen kokonaisarviointia seurataan kiinnostuksella myös muissa taideyliopistoissa. Taiteellisen tutkimuksen arviointi on haasteellista, koska yhteisiä kansainvälisiä laatumittareita ei ole. Aivan kuten Taideyliopisto on ollut taiteellisen tutkimuksen kansainvälisessä pioneerijoukossa niin taiteellisen tutkimuksen teorian kuin käytänteidenkin muodostamisessa, olemme etulinjassa myös asettamalla taiteellisen tutkimuksemme arvioinnin alle, vaikka selkeitä mittareita ei tällä nimenomaisella tutkimuksen alueella ole vielä määriteltykään.

Taideyliopiston neljäs Tutkimuspaviljonki on avattu vastikään. Tutkimuspaviljongin järjestämässä keskustelutilaisuudessa 5.6.2021 Sami Santanen kuvasi taiteellista tutkimusta alttiiksi antautumisena tilanteelle, josta ei tiedä mitään. Tutkimuksen kokonaisarvioinnista tiedämme sen verran, että jo sen käynnistäminen osoittaa uskoa ja arvostusta Taideyliopiston tutkimusta kohtaan sekä lujaa tahtoa tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

Kirjoittaja

Jaana Erkkilä-Hill,
Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori

Puheenvuoroja taiteesta ja yhteiskunnasta

Blogissa taideyliopistolaiset ja Taideyliopiston ystävät pohtivat taiteen merkitystä ja tulevaisuutta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.