← Takaisin blogiin

Sibelius-Akatemia on digitoinut lähes 40 tutkimusjulkaisua Taju-julkaisuarkistoon

Sibelius-Akatemia on digitoinut valikoiman tutkimusjulkaisuja, joita ei aiemmin ole ollut saatavilla sähköisesti. Ensimmäisessä vaiheessa Taju-julkaisuarkistossa julkaistaan 37 teosta. Julkaisuista 28 on suomenkielisiä, 4 englanninkielisiä, ja 5 ruotsinkielisiä.

Sarjasta DocMus-tohtorikoulun julkaisuja on Tajuun viety teokset Ijäisen nuoruuden musikkia. Kirjoituksia 1920-luvun modernismista sekä Codex Westh. Westhin koodeksin kirkkolaulut.

Tohtorintöistä on sähköisesti julkaistu 13 Studia Musica- ja 2 EST-sarjan julkaisua, muun muassa Kari Kurkelan Mielenmaisemat ja musiikki. Musiikin esittämisen ja luovan asenteen psykodynamiikkaa.

Sarjasta Sibelius-Akatemian julkaisuja digitoitiin 3 teosta, muun muassa Dolf Grunwaldin Anna persoonallisuutesi puhua: esiintymisen ja esittämisen psykologiaa.

Kirkkomusiikin aineryhmän julkaisuista on digitoitu muun muassa Enzio Forsblomin Mimesis. Bachin urkuteosten affekti-ilmaisua etsimässä sekä ruotsiksi että suomeksi. Jo lakkautetusta sarjasta Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisuja mukana on valtaosa eli 8 teosta.

Avoin julkaiseminen Taideyliopistossa

Yliopistomme piirissä tuotetut taiteelliset ja tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla internetin välityksellä, jolloin ne ovat kenen tahansa luettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.  Saatamme tieteellisen tai taiteellisen tutkimusprosessin tuottamat tieteelliset julkaisut tai taiteelliset tuotokset avoimiksi rinnakkaistallentamalla ne julkaisuarkisto Tajuun, kun se on julkaisukanavan ehdot huomioon ottaen mahdollista.

Lisätietoja

Ulla Pohjannoro, Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunnan puheenjohtaja
Henri Wegelius, SIbelius-Akatemian julkaisutoimikunnan sihteeri
Jalo Oinonen, Taideyliopiston kirjasto

Digitoidut ja uudelleenjulkaistut teokset

 1. Dahlström, Fabian: Sibelius-Akademin 1882-1982
 2. Grunwald Dolf: Anna persoonallisuutesi puhua : esiintymisen ja esittämisen psykologiaa
 3. Lehtola Jan& Peitsalo, Peter: Ars et usus musicae organi: Juhlakirja Olli Porthanille      
 4. Huttunen, Matti, Konttori-Gustafsson, Annikka (toim.): ”Ijäisen nuoruuden” musiikkia: kirjoituksia 1920-luvun modernismista
 5. Tuppurainen Erkki (toim.): Codex Westh: Westhin koodeksin kirkkolaulut
 6. Hämäläinen, Kati: Le bon goût: Ranskan klassisen urkumusiikin (1650-1800) esittämiskäytäntö
 7. Kurkela, Kari: Mielen maisemat ja musiikki: musiikin esittämisen ja luovan asenteen psykodynamiikkaa                 
 8. Nummi-Kuisma Katarina: Pianistin vire. Intersubjektiivinen systeeminen ja psykoanalyyttinen näkökulma virtuoosietydin soittamiseen.
 9. Heikkilä Leena: Holger Fransman: suomalaisen käyrätorvikoulun uranuurtaja
 10. Virtanen, Timo:  Jean Sibelius, symphony no 3. Manucript Study and Analysis.
 11. Broman-Kananen, Ulla-Britta:  På klassrummets tröskel: om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid
 12. Arho-Tiensuu, Anneli: Tiellä teokseen. Fenomenologinen tutkimus muusikon ja musiikin suhteesta länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa.
 13. Vuori Marja: Katson, soitan, läpielän. Pianistisia kokemuksia prima vista -soittamisesta
 14. Suurpää Lauri: Music and Drama in Six Beethoven Overtures: Interaction between Programmatic Tensions and Tonal Structure.
 15. Castrén, Marcus: Recrel. A Similarity Measure for Set-Classes
 16. Garam Lajos: The Influence of the Spatial-Temporal Structure of Movement on Intonation during Changes of Position in Violin Playing
 17. Huttu-Hiltunen, Pekka: Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla. Kuuden runolaulajan laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi.
 18. Kuula, Pentti: Viipurin Musiikin Ystävien orkesteri suomalaisen musiikin ja kansallisen identiteetin edistäjänä 1894–1918
 19. Nordström, Tor: Francois Benoist, orgel och ideologi. En undersökning av Benoists orgelmusik och pedagogiska verksamhet i deras kontext.
 20. Martikainen Juhani: Orglar i Finland från tiden 1600–1800 – deras byggare, historia, konstruktion och stil
 21. Heikinheimo, Markku: Urkutaiteen historia I.  Urkujen ja urkumusiikin historia antiikista 1700-luvulle
 22. Forsblom, Enzio: Mimesis : på spaning efter affektuttryck i Bachs orgelverk
 23. Forsblom, Enzio: Mimesis: Bachin urkuteosten affekti-ilmaisua etsimässä
 24. Forsman, Folke: “Le tout peuplé de chants d´oiseaux”. Registrering i Olivier Messiaens orgelmusik. Instrument – koder – tillämpning.
 25. Haapasalo, Juhani: Tekstimotetista kantaattiin
 26. Pajamo, Reijo: Hymnologian peruskurssi
 27. Pelto, Pentti: Urkujen käyttäjän käsikirja         
 28. Tuppurainen, Erkki ja Hannikainen, Jorma (toim.): Suomenkielisiä kirkkolauluja 1500–1600-luvuilta
 29. Urponen Ville: Intomielisen nuoruuden vääjäämätöntä voimaa: suomalainen urkumusiikki toiseen maailmansotaan asti
 30. Apajalahti Hannu: Ekspressivosta Svanbildiin. Erik Bergmanin varhainen dodekafoninen tekniikka.
 31. Castrén Marcus: Joukkoteorian peruskysymyksiä
 32. Joutsenvirta, Aarre: Johdatus sävelverkkoanalyysiin
 33. Kurkela, Kari: Ajan herkkä kosketus : tapaustutkimus mikroajankäytöstä esittävässä säveltaiteessa
 34. Linjama, Jyrki: Amadeus ja pianokonserton säveltämisen taide: näkökulmia topiikkaan ja periodisuuteen Mozartin konserton d-molli KV 466. 1. osassa
 35. Murtomäki, Veijo: Sinfoninen ykseys: muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa
 36. Murtomäki, Veijo: Skemaattisesta muoto-opista dynaamiseen muotoajatteluun. Käänteentekevä vaihe (1885-1935) musiikin muotoanalyysin historiaa
 37. Pölhö, Annamari: Ranskalainen ja italialainen tyyli 1677-1775 kenraalibassonsoittajan näkökulmasta

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia