← Takaisin blogiin

Suomi laulamaan!

Laulumusiikki lähtee mukaan nuorisokoulutuksen maakunnalliseen opetusyhteistyöhön.

Sormi osoittaa nuottikuvaa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus tekee laajaa valtakunnallista yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa eri puolilla Suomea. Syksyllä 2021 yhteistyöhön saadaan mukaan myös klassisen laulumusiikin opetus.  

Maakunnallinen opetusyhteistyö Sibelius-Akatemian ja suomalaisten musiikkioppilaitosten välillä tarkoittaa käytännössä opetusvierailuja, joissa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat musiikkioppilaitoksissa ympäri Suomen. Vierailut suunnitellaan yhteistyössä Sibelius-Akatemian opettajien ja yhteistyötä hakeneiden oppilaitosten välillä. Niiden tarkoitus on sekä tukea nuoria musiikinharrastajia että auttaa suomalaisia instrumenttiopettajia verkostoitumaan. 

Monenlaiset toimijat yhteen opetusvierailujen kautta 

Laulumusiikin opetusvierailujen käynnistämisen taustalla on muun muassa suomalaisille laulupedagogeille tehty kysely, jonka mukaan klassista laulua opetetaan Suomessa hyvin monella taholla. Opetusta annetaan sekä musiikkiopistoissa ja -oppilaitoksissa, konservatorioissa, lukioissa ja kansalaisopistoissa kuin yksityisestikin.  

”Verkostoitumista tukevasta yhteistyöstä voisivat siis hyötyä hyvin monenlaiset opiskelijat ja opettajat. Lähdemmekin tähän yhteistyöhön hyvin avoimin mielin”, toteaa Sibelius-Akatemiassa opetusyhteistyötä käynnistänyt laulumusiikin lehtori Ulla Raiskio.  

Tällä hetkellä Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa on laulun opiskelijoita vain muutamia, ja hakijoita voisi olla enemmän. Opetusvierailujen tarkoitus on tarjota nuorille klassisen laulun harrastajille mahdollisuus tavata toisiaan yli oppilaitosten ja maantieteellisten rajojen. Raiskio odottaa innolla yhteistyötä ja verkostoitumista. 

”Kun pääsemme tekemään yhteistyötä valtakunnallisesti, saamme itsekin kuvan siitä, millaisia asioita sisältyy klassisen laulun opetuksen maailmaan Suomessa tällä hetkellä. Pääsemme laajasti kuulemaan niitä ihmisiä, jotka työskentelevät rakastamamme taidemuodon parissa tai harrastavat sitä.”

Laulukollegio sinne missä sitä ei ole

Raiskio toivoo, että syntyvän yhteistyön kautta Sibelius-Akatemian laulukoulutus näyttäytyisi laulupedagogeille sekä luontevana taiteeseen ja koulutukseen liittyvänä keskustelukumppanina että ympäristönä, johon on houkuttelevaa lähettää omia opiskelijoitaan jatko-opintoihin. 

Klassisen laulun opettajat ovat toimintaympäristöissään usein hyvin yksin, joskus ainoita omassa oppilaitoksessaan. Tällöin ei ole myöskään oman opetusalan verkostoa tai omaa opettajakollegiota jolta saisi vertaistukea. Kyselyistä kävi ilmi, että on maakuntia, joissa klassisen laulun pedagogeja on vain muutamia. Opetusyhteistyön kautta laulunopettajille voi tarjoutua mahdollisuus löytää oma alueellinen verkosto ja Sibelius-Akatemian opettajan välityksellä suora linkki musiikkiyliopistoon.

”Toivoisin, että tämä opetusyhteistyö tarjoaisi energiapamauksen itsekseen puurtavalle laulunopettajalle – mahdollisuuksia laajentaa lauluperhettä. Isompana agendana voimme samalla vahvistaa yleisesti klassisen musiikin asemaa”, Raiskio visioi.  

Kysy lisää ja hae mukaan yhteistyöhön

Koordinaattori Peppiina Kaperi, peppiina.kaperi@uniarts.fi

Lehtori Ulla Raiskio, ulla.raiskio@uniarts.fi

Suomi soimaan!

Nuorisokoulutus kyläilee eri puolella Suomea! Tässä blogissa seurataan Sibelius-Akatemian opettajien ja heidän eri puolella Suomea työskentelevien kollegoidensa kokemuksia.

Sibelius-Akatemia käynnisti Suomen kulttuurirahaston rahoituksella syyskuussa 2015 laajan valtakunnallisen musiikkioppilaitosyhteistyön, jossa eri-ikäiset puhallin- ja lyömäsoitinten ja harpun soittajat kolmessatoista suomalaisessa kaupungissa saavat opetusta Sibelius-Akatemian opettajilta viikonloppukursseilla.

Sittemmin vierailut ovat laajentuneet kattamaan myös muita soittimia sekä jazz- ja kansanmusiikin sekä global musicin. Vierailut järjestetään yhteistyössä paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa.

Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta
Lue lisää Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen maakunnallisista opetusvierailuista

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia