← Takaisin blogiin

Viikon mentori Eija Kauppinen: Säveltäminen, improvisointi ja luova tuottaminen peruskoulussa

Eija Kauppinen on tehnyt monipuolisen uran musiikin aineopettajana sekä Opetushallituksessa ja on saanut aitiopaikalla seurata säveltämisen ja musiikinopetuksen kehittymistä peruskoulussa

Eija Kauppinen hymyilee kuvassa valkoisen seinän edessä. Päällä hänellä on punainen paita

Teksti: Laura Renvall

60-luvulla kouluissa laulunopetus muuttui musiikinopetukseksi. Sen myötä opetukseen tulivat mukaan soittaminen, musiikkiliikunta ja pikkuhiljaa myös säveltäminen ja luova tuottaminen. Teknologian kehitys on huimasti vauhdittanut tätä kehitystä. Yleensä säveltämisellä viitataan toimintaan, jonka tuloksena syntyy soivia tai nuotinnettuja musiikillisia teoksia. Sillä voidaan tarkoittaa myös toimintaa, jossa kokeillaan äänien musiikilliseen järjestämiseen liittyviä erilaisia mahdollisuuksia. Tällöin keskitytään enemmän sävellysprosessiin kuin lopputulokseen. Luovalla tuottamisella tarkoitetaan puolestaan erilaisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta esimerkiksi säveltäen tai eri taiteenaloja yhdistellen. Myös eri keinoin toteutettu improvisaatio on luovaa tuottamista.

Säveltämisen ja improvisoinnin vakiintuminen koulumaailmaan

Opettajakoulutuksen opettajat Liisa Tenkku ja Ellen Urho kehittivät 60- ja 70-luvulla koulujen musiikinopetusta. He lähestyivät aihetta puhumalla musiikillisen ajattelukyvyn kehittämisestä ja äänistä musiikin materiaaleina. Kauppinen kertoo heillä ollen suuri vaikutus hänen omaan opetukseensa ja opettajuuteensa. 70-luvulla peruskoulun opetussuunnitelman yleisissä tavoitteissa puhuttiin vapaasta ilmaisusta. Tuolloin musiikin oppiaineksessa puhuttiin vapaasta ja kuvailevasta improvisoinnista ja soitinsävelien sepittelystä. Alaluokkien opetuksessa esimerkiksi improvisoitiin runojen pohjalta. Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa puhuttiin esteettisen ja luovan ajattelun kehittämisestä ja vuoden 2004 opetussuunnitelmassa käytettiin käsitettä musiikillinen keksintä.

Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa sitä ruvettiin kutsumaan säveltämiseksi ja improvisoinniksi.

Säveltäminen ja improvisointi edistävät oppilaan toimijuutta

Musiikki on luovaa ja musiikin hahmottaminen ja sen oppiminen on myös luovaa. ”Musiikissa tieto ja taito kytkeytyvät toisiinsa ja musiikin käsitteet oppii vain käytännössä tekemisen kautta”, Kauppinen toteaa. Kun musiikkia lähestytään improvisaation ja säveltämisen kautta, samalla siinä harjoitellaan musiikin peruselementtejä ja käsitteitä sekä musiikillisen materian hahmottamista.

Säveltäminen ja improvisointi myös edistävät oppilaan toimijututta ja rohkaisee oppilastakeksimään itse ratkaisuja. Kauppinen korostaa, että on tärkeää antaa tilaa oppilaiden omille ajatuksille ja ideoille.

Kauppinen painottaa musiikin tuntien toiminnan lisäksi opettajan omaa suhtautumista. Opettajan ote omaan työhön tulisi olla luova ja uniikki: jokainen löytää itse oman tapansa opettaa, ohjata ja musisoida. Luovan tekemisen ja kuvittelun ilmapiiri pitäisi olla läsnä kaikessa tekemisessä musiikin tunneilla.

Laura Renvall seisoo tiiliseinän edessä ja katsoo kameraan. Hän hymyilee. Kuva on potrettimainen.

Kirjoittaja on Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.
Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumnitoiminnasta

Ohjelmassa mukana olevat aktorit ovat kirjoittaneet omista mentoreistaan uraan liittyviä tarinoita, joita saamme lukea kevään aikana perjantaisin Taideyliopiston alumniblogissa.

Taideyliopiston alumniblogi

Alumnimme ovat äänessä tässä blogissa ja tuovat uusia tuulahduksia taiteen työkentiltä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia