Alina Tolvanen

  Kirjoittajan blogikirjoitukset

 • Growth requires reflection

  The quality management system of the Uniarts Helsinki will be audited in the spring of 2024. In this blog series, quality management, the quality system, and its auditing are introduced.

 • Kasvaminen edellyttää itsetuntemusta

  Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Tässä blogisarjassa laadunhallintaa, laatujärjestelmää ja sen auditointia tehdään tutuksi.

 • Quality assurance work is needed also for promoting ecological sustainability

  Our quality assurance system is audited in the spring of 2024. During the project, this blog series will introduce quality management and its audit at the university.

  Why is the university’s ecological sustainability being reviewed now, project manager Teemu Sorsa?

 • Laatutyötä tarvitaan myös ekologisen kestävyyden vahvistamiseen

  Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Projektin ajan tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

  Miksi yliopiston ekologista kestävyyttä arvioidaan nyt, projektipäällikkö Teemu Sorsa?

Lataa lisää