Antti-Ville Kärjä

    Author's blog posts

  • Oi harras ristiriitaisuus, taas kerran

    Antti-Ville Kärjä pohtii blogikirjoituksessaan historioitsijan roolia menneisyyden tulkitsijana. Mitä opittavaa historioitsijalla on? Mihin hänen on syytä työssään kiinnittää huomiota?