← Back to blog

Esityshetkellä muotoutuva teos – Improvisoinnin ja säveltämisen suhde reaaliaikaiseen notaatioon

Esa Onttosen tohtoriprojekti.

Tutkimuksessa tavoitteena on taiteellisen toiminnan avulla tutkia improvisoinnin ja säveltämisen välistä aluetta. Tutkimus laajentaa reaaliaikaisesti luotavien sävellyksellisten elementtien käyttöä improvisoidussa musiikissa sekä toisaalta improvisoinnin käyttötapoja sävelletyssä partituurimusiikissa.

Aihetta lähestytään improvisoinnin ja säveltämisen lähtökohdista. Ensiksi improvisoitua musiikkia ohjataan sävellyksellisempään suuntaan esimerkiksi säveljoukkoja tai muita musiikillisia parametreja reaaliaikaisesti soittajille kommunikoimalla. Toiseksi etukäteen sävellettyihin teoksiin sulautetaan esityshetkellä improvisointiin pohjautuvaa materiaalia. Kummassakin tapauksessa nämä elementit luodaan käyttämällä suunnittelemaani ja ohjelmoimaani sovellusta, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti lähettää esimerkiksi nuotteja, sointukulkuja ja muita ohjeita verkostoon kytkeytyneisiin mobiililaitteisiin.

Tutkimus toteutetaan taiteellisen tutkimuksen menetelmin, ja taiteellisina produktioina syntyvät konsertit ja äänite. Niiden tuottamisen prosesseissa tutkimuskohdetta eli improvisoinnin ja säveltämisen välistä aluetta lähestytään eri näkökulmista. Tutkimuksessa syntyy taiteellisten produktioiden lisäksi tietoa reaaliaikaisen, digitaalisen kommunikoinnin käytöstä musiikin tekemisen välineenä.

Esa Onttonen on tohtoriopiskelija soveltajakoulutuksessa MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: improvisointi, säveltäminen, reaaliaikainen notaatio.

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog