← Back to blog

Kylällinen riivattuja pelimanneja -tanssi ja teatteri musiikillisen ilmaisun laajentajina

Emilia Lajusen tohtoriprojekti

Taiteellisen jatkotutkintoni otsikko Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä on “Kylällinen riivattuja pelimanneja –tanssi ja teatteri musiikillisen ilmaisun laajentajina”. Tutkin ja testaan kuinka laajentaa musiikillista ilmaisua tanssin ja teatterin avulla. Tutkintooni kuuluu 4 taiteellista komponenttia (Artjamei –riitit ja liike, Mytty-iltamat, Katrillia kahdessa ajassa, Vainaan perua) ja kirjallinen osio. Musiikillisesti, viulistina, avainviulistina ja laulajana keskityn jatkotutkintokonserteissa kansanmusiikin vanhemman perinteen ja pelimannimusiikin yhdistelmiin sekä niiden murrokseen.

Keskeistä taiteellisessa tutkimuksessani on silti uuden taiteen luominen tanssin avulla ja perinteen pohjalta. Kansantanssissa liike muodostaa musiikille rytmin. Tanssi on pelimannille syy soittaa, ja yhteys tanssiin vaikuttaa soittoon. On harmi, että kansantanssiin liittyy yhä mielikuvia ankeasta autenttisuudesta ja jäykistä sukupuolirooleista, ja on harmi, että nykykansanmusiikin suhde tanssiin on ohut, vaikkakin salliva. Tanssilla, liikkeellä ja näyttämöllisyydellä ilmaiseva muusikko luo perinteisen yhteyden uudeksi.

Sekä tanssin että musiikin suhteen taiteellinen tutkintoni pohjautuu vahvasti perinteelle. Suomalainen nykykansanmusiikki on menettämässä identiteettiään, koska se etsii vaikutteita omasta ajastamme, ympäriltään. Vanhasta perinteestä innoittuminen synnyttää omaleimaisempaa uutta. Arkistoista innoittuminen ei ole kopiointia vaan henkilökohtaisen näkemyksen muodostamista. Arkistomateriaali elää vain soittamalla se yhteyteen nykypäivän kanssa, ja yhteyden luominen vaatii mielikuvitusta. Taiteellisessa työssäni sovitan, sävellän ja muokkaan perinnemateriaalia, mutta aina tietoisena sen yksityiskohdista, omasta arvosta ja merkityksestä nykyajalle.

Emilia Lajunen on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: samanaikainen tanssiminen ja soittaminen, perinne, kansanmusiikki, improvisaatio, polska, maanitus

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog