← Back to blog

Lasten osallisuus suomalaisissa musiikkiopistoissa

Tuulia Tuovisen tohtoriprojekti

Tarkastelen tutkimuksessani lasten ja nuorten osallisuutta osana suomalaista taiteen perusopetuksen musiikkioppilaitosjärjestelmää. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, miten lapset ja nuoret voitaisiin tuoda paremmin mukaan yhteiseen päätöksentekoon, sekä huomioimaan oppilaiden kokemustieto opetuksen ratkaisuissa. Tutkimuksen metodologia pohjautuu kehittävään työntutkimukseen, jossa toteutetaan organisaation toimintatapoihin vaikuttavia interventioita, joiden keskeinen periaate toiminnan kehittämisessä on organisaation toimintatapojen kohdehistoriallinen analyysi ja uutta ennakoivien ratkaisujen moniäänisyys.

Tuulia Tuovinen on tohtoriopiskelija tutkijakoulutuksessa MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: osallisuus, kehittävä työntutkimus, musiikkiopisto

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog