← Back to blog

Laulajanaisen näkökulmia laulukonsertoinnin käytäntöihin

Hanna Chorellin tohtoriprojekti

Tutkin taiteellisessa tohtoriprojektissani laulukonsertoinnin käytäntöjä länsimaisen taidemusiikin piirissä. Pyrin ymmärtämään konsertoinnin merkityksenmuodostusta ja erityisesti olen kiinnostunut sukupuolen esityksistä laulajan näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiäni ovat esimerkiksi:

Kuinka sukupuolta esitetään laulukonsertissa?
Millä keinoin sukupuolen esityksiin voi vaikuttaa?

Etsin siis keinoja esittää toisin esimerkiksi laulavaa naista ja sopraanoääntä. Tavoitteenani on osallistua laulukonsertoinnin käytäntöjen muuttamiseen inklusiivisemmaksi ja ihmiskuvaltaan laajemmaksi. Väitteeni on, että laulajan taiteellisen toimijuuden kasvattaminen on yksi tapa monipuolistaa konserteissa nähtävää ja kuultavaa ohjelmiston, ihmiskuvan ja äänen esitysten kannalta. Projektini koostuu kahdesta vertaisarvioidusta artikkelista ja neljästä konsertista.

Konsertit ovat:

  1. Schubert: Winterreise (23.11.2021, pianisti Kirill Kozlovskin kanssa) Laulajanaisen versio esittämisen traditiossa miehille sukupuolitetusta laulusarjasta.
  2. Why do they shut me out of Heaven? (Did I sing too loud?) (1.6.2022, Keval Shah, piano, Maria Puusaari, viulu) Teemoina naiseksi sukupuolitetun äänen ja kristillisen kirkkoinstituution suhde, nainen yhteiskunnassa.
  3. Vokaliisi – ihmisäänen rajoilla. (16.3.2023, Kirill Kozlovski, piano, Aleksi Kotila, viulu). Tekstittömiä vokaliiseja ja nykymusiikkia, jossa ääntä käytetty perinteisestä poikkeavalla tavalla.
  4. Rakkaat (8.3.2024, Camerata). Monodraama sopraanolle, preparoidulle pianolle ja elektroniikalle. Kantaesitys, säv. Minna Leinonen, libretto Milka Luhtamäki, ohjaus Riikka Oksanen, Fanny Söderström, piano, Maija Turunen, elektroniikka ja äänisuunnittelu. Minkälaista on elää sukupuolessa tänään?

Tutkimukseni teoreettinen kehys on feministisessä uusmaterialismissa, josta etenkin Karen Baradin ajattelussa. Tutkielmani ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli ilmestyi Musiikki-lehdessä 2021 (https://doi.org/10.51816/musiikki.110850). Koneen säätiö rahoittaa tutkimustani 2022-2024.

Hanna Chorell on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa DocMus-tohtorikoulussa.

Asiasanat: lied, laulu, ääni, äänentutkimus, lauluntutkimus, esittämisen tutkimus, feministinen musiikintutkimus, uusmaterialismi

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog