← Back to blog

Over 20 years of doctoral education

KuvA doctoral programme was established in 1997. The programme has lived through the early years of legitimation process, a long period of institutional solidification and intergration into the wider frame of the Uniarts Helsinki. Now it lives on its strong emphasis on artistic thinking and dynamic diversity. The broad scope of topics and research approaches that have shaped the programme as an research environment becomes tangible when looking at the list of accomplished doctoral theses.

Read more about the Doctoral programme

Read the thesis online in the publication archive Taju

2024: Kukka Paavilainen: Teoksen äärellä harjaantunut katse

2024 Jaakko Ruuska: Irtikytketyissä tiloissa – poissaolevan kosketuksia katveessa

2023 Lauren O´Neal: Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency

2022 Katja Tukiainen: Tyttöarmeija – Kerronnallinen maalaus tilassa

2019
Henna-Riikka Halonen: Thows of Dice: Between Experience and Explanation.

2018
Johanna Lecklin: Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta.

2017
Elina Saloranta: Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja / Genre Pictures and Experiments in Writing.
Pekka Kantonen: Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research.
Markus Rissanen: Basic Forms and Nature. From Visual Simplicity to Conceptual Complexity.

2016
Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin.
Tuula Närhinen: Kuvatiede ja luonnontaide. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta.
Paul Landon: Intersecting travelogues. Wandering through practices and archaeologies of space, place and time.
Itay Ziv: Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic.

2015
Stig Baumgartner: Virhe abstraktissa maalauksessa. Tekijän paikka maalauksen rakenteessa.
Shoji Kato: Place of Geometry.

2014
Silja Rantanen: Ulos sulkeista. Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa.
Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana.

2013
Jay Koh: Art Led Participatory Processes: Subject to Subject Communication within Performances in the Everyday.

2012
Petri Kaverma: Tyhjä piha – häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa.
Sami van Ingen: Moving Shadows – Experimental Film Practice in a Landscape of Change.

2011
Irene Kopelman: The Molyneux Problem Five backstage stories – and a map of why and how.
Marjatta Oja: Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos katsojan ja kokijan välissä.

2010
Denise Ziegler: Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa.

2008
Jan-Erik Andersson: Life on a Leaf – Tila ikonina. Taloni arkkitehtonisena taideteoksena.

2006
Tarja Pitkänen-Walter: Liian haurasta kuvaksi – maalauksen aistisuudesta.

2005
Jan Kenneth Weckman: Seitsemän maalauksen katsominen ja Maalaus maailman osana.
Teemu Mäki: Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta.

2002
Jan Kaila: Valokuvallisuus ja esittäminen nykytaiteessa, teoksia vuosilta 1998–2000.

2001
Jyrki Siukonen: Uplifted Spirits, Earthbound Machines, Studies on Artists and Dream of Flight 1900–1935.

KuvA research activities

This blog highlights the activities of the research unit and doctoral programme at the Academy of Fine Arts Helsinki | Tämä blogi esittelee Kuvataideakatemian tutkimusyksikön ja tohtorikoulutusohjelman tapahtumia ja toimintaa | I den här bloggen presenteras verksamheten och evenemangen vid Bildkonstsakademins forskningsenhet och doktorandprogram

Latest posts

Follow blog