← Back to blog

Selim Palmgrenin pianosävellykset ja suomalainen pianonsoiton traditio

Henrik Järven tohtoriprojekti.

Tohtoritutkintoni tavoite on tunnistaa ja eritellä Palmgrenin pianistisen kielen ominaispiirteitä esittämällä ja analysoimalla laajasti hänen pianotuotantoaan. Tutkin Palmgrenin pianistista kulttuuria, sen yhtymäkohtia ja toisaalta eroavaisuuksia suhteessa mannereurooppalaisiin pianotraditioihin. Pohdin Palmgrenin merkitystä suomalaisen pianotradition muodostumisessa.

Tutkimukseni tuo Palmgrenin pianismin eläväksi osaksi tämän päivän pianistista kulttuuria ja mahdollistaa sen kehittyminen edelleen vuorovaikutuksessa tradition kanssa.

Asiasanat: Selim Palmgren, suomalainen pianotraditio, 1900-luvun alun pianistit, esittäminen ja tulkinta.

Henrik Järvi on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMusissa.

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog