← Back to blog

Sodan ja Rauhan kaikuja.

Pinja Nunezin tohtoriprojekti

Jatkotutkintoprojektissani käsittelen taiteen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhdetta ja vuorovaikutusta erityisesti esiintyvän taiteilijan näkökulmasta. Olen kiinnostunut siitä, miten vallitseva yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa taiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa. Pohdin myös, millä tavoin länsimaisen taidemusiikin poliittiset merkitykset syntyvät historiassa ja nyky-yhteiskunnassamme.

Tavoitteenani on laajentaa perinteistä sellorepertuaaria konserteissa kuultavien, Suomessa toistaiseksi tuntemattomien teosten, uuden sävellystilauksen sekä oman sovitustyöni kautta. Pyrkimyksenäni on myös osoittaa, että musiikkia tai muusikon työtä ei voi täysin rajata yhteiskunnan ulkopuolelle. Muusikko on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla on vastuu tarkastella toimintaansa myös sosiaalisesta ja moraalisesta näkökulmasta käsin. 

Taiteellisen tohtorintutkintoni konserttisarjan “Sodan ja rauhan kaikuja” viisi konserttia lähestyvät taiteen yhteiskunnallisuutta viiden eri teeman kautta:

1) Ääniä Neuvostoliitosta (2017)
2) Sodan jaloissa – Sävellyksiä keskitysleireiltä (2019)
3) Jospa tämä kaikki liittyy kaikkeen – naiseuden näkökulma (2020)
4) Pyhä yhteiskunta – Uskonnot ja hengellisyys musiikissa (2021)
5) Taidekapina – Taiteen kautta välittyvät arvot (2022)

Kirjallisessa työssä “Onko sukupuolella väliä – Näkökulmia taiteen tasa-arvoon” käsittelen taiteilijan ja esiintyjän roolia yhteiskunnallisena toimijana erityisesti kolmannessa jatkotutkintokonsertissani esiintyvän naiseuden ja tasa-arvon tematiikan kautta. Pohdin tasa-arvon rakenteellisia ongelmia nykyisessä musiikkikoulutuksessa ja työelämässä sekä sen vaikutuksia omaan taiteilijuuteeni. Kasvatusinstituutioihin kohdistuvan kriittisen, feministisen etnografian yhtenä keskeisenä tavoitteena on paljastaa ja analysoida niitä prosesseja, joissa tuotetaan ja ylläpidetään erilaisia eroja, tässä erityisesti sukupuolieroa ja valtasuhteita.

Toivon, että taiteelliseen tohtorintutkintooni kuuluvasta konserttisarjasta ja kirjallisesta työstä välittyy erilaisten yhteiskuntajärjestelmien kriittisen tarkastelun ohella myös kunnioitukseni inhimillisyyttä ja luovan työn voimaa kohtaan.

Konserttinäytteet:

Kaksi viimeisintä jatkotutkintokonserttiani ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Taideyliopiston Youtube-kanavalla.

Katso konsertti: Jospa tämä kaikki liittyy kaikkeen (2020)

Katso konsertti: Pyhä Yhteiskunta (2021)

Pinja Nunez on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa DocMus-tohtorikoulussa.

Asiasanat: Esittävät taiteet, yhteiskunta, poliittiset merkitykset, kulttuuriset ilmiöt, tasa-arvo

Doctoral project in english:

My artistic doctoral thesis reflects on the relationship and interaction between art and politics, especially from a performing artist’s point of view. I am interested in how political meanings are created in classical music and how the surrounding political situation influences artists and creative work in general.

Concert series Sounds of War and Peace:

The concert series consists of five concerts that approach the political aspects of classical music from five different perspectives. One of the main goals in my artistic doctoral research is to expand the traditional classical cello repertoire by playing pieces that have stayed more or less unknown due to political and social circumstances, and by making arrangements of pieces that might not be performed otherwise.

1)    Sounds from the Soviet Union (2017)

2)    Trampled by war – compositions from concentration camps (2019)

3)    What if everything relates to everything – the role of women in classical music (2020)

4)    The sacred society – religions and spiritualism in music (2021) 

5) Art rebellion – values transmitted by art (2022)

Abstract of the written thesis:

In the written thesis I examine the responsibility and role of a performing artist in our society through the theme of my third doctoral concert. My goal is to find out how my view on feminity was molded when I was studying in Western art music schools, and how this experience  has developed in my later career as a musician. I discuss structural problems of equality in current music education and working life, and its effects on me as an artist.

 I view artists and performers as being active, socially responsible members of society. Through my research I wish to not only observe different political systems with a critical eye but also honour humanity and the power of creative work.

Pinja Nunez is a doctoral student in the Art Study Programme at the DocMus Doctoral School

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog