← Back to blog

Uuno Klamin pianosävellykset sekä teokset jousille ja pianolle – sävellystyylin muuttuminen: pianistinen näkökulma

Esa Ylösen tohtoriprojekti

Taiteellisessa opinnäytteessäni Uuno Klamin merkittävin pianotuotanto sekä teokset jousille ja pianolle soitetaan lähes kronologisesti etenevänä neljän konsertin sarjana, jonka tavoitteena on kyseisen ohjelmiston sekä Klamin sävellystyylin muuttumisen esittely. Konserttisarjassa esitetään myös muiden säveltäjien (Leiviskä, Ranta, Gunaropulos, Lampén, Ravel, Schmitt, Gál ja Honegger) teoksia, jotka auttavat valaisemaan muutoksia.

Kirjallinen osioni on kronologisesti etenevä yleisluonteinen pianistinen analyysi kymmenestä julkaistusta Uuno Klamin pianosävellyksestä. Kuvaan ensin Klamin alkutilanteen ja sen jälkeen suoritan kunkin pianokappaleen yleisluonteisen harmonia- ja muotoanalyysin sekä oman analyysin seuraavista: dynamiikan käyttö, agogiset piirteet, pedaalinkäyttö, sormitukset, kappaleiden nimien kieli ja kuvaavuus, nuottitekstuurin monofonisuus tai polyfonisuus ja yksinkertaisuus tai kompleksisuus, kosketukselliset asiat sekä kappaleiden tunnelma. Näiden toimenpiteiden jälkeen sävellystyylin muuttuminen voidaan todeta sävellyksiä vertaillen ja selvittää muuttumisen syitä lähdemateriaalin avulla. Selvitän myös näistä sävellyksistä tehdyt nuottieditiot ja äänitteet sekä niiden myynnin Suomeen ja ulkomaille, sävellysten vaikeustason, pedagogisia vinkkejä ja harjoitteluehdotuksia teoksiin liittyen, esimerkkejä Klamin pianosävellysten tunnettuuden edistämiseksi tehdystä työstä sekä niiden esityksistä ja, sävelsikö Klami pianoteoksia tietyille henkilöille, tiettyihin tarkoituksiin tai tietylle julkaisijalle.

Tohtoriprojektini myötä muusikoiden ja konserttikävijöiden Klami-tietämys lisääntyy, ja Uuno Klamista avautuu uusi, pienempiin esityskokoonpanoihin keskittyvä näkökulma, joka mahdollistaa Klamin viemisen sinnekin, missä suuri orkesteri ei ole saatavilla. Lisäksi pianopedagogit, pianonsoiton opiskelijat, esiintyvät taiteilijat ja tutkijat saavat tutkielmastani työkaluja Klamin pianosävellysten parissa työskentelyyn.

Esa Ylönen on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa DocMus-tohtorikoulussa

Asiasanat: Uuno Klami, pianomusiikki, pastoraalit, surumarssit, barkarolit, sarjat, musiikkianalyysi, muoto-oppi

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog