← Takaisin blogiin

Esittävien taiteiden organisaatioiden johtamisen opintokokonaisuus starttaa taas tulevana lukuvuonna

Kuvituskuva. Kuva: Veikko Kähkönen Taideyliopisto

Lukuvuonna 2023 – 2024 toteutetaan jälleen opintokokonaisuus Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen. Opintokokonaisuudessa käsitellään teatteri- ja tanssiorganisaatioiden johtajan työnkuvaa sekä taiteellisen suunnittelun että taidelaitoksen johtamisen näkökulmasta.

Kokonaisuutta luotsaavat nyt uudet vastuuopettajat, Siri Kolu ja Valtteri Raekallio.

Siri Kolu on johtanut Metropolian Esittävän taiteen koulutusohjelmaa, toiminut Vantaan Sanataidekoulun rehtorina ja Turun Kirjamessujen johtotroikassa. Kolu toimii kulttuuribyrokratian kentällä, kymmenisen vuotta hän on vetänyt Taiteen Edistämiskeskuksessa taiteen apurahoja ja avustuksia jakavia toimi- ja lautakuntia.

Valtteri Raekallio on koreografi ja tanssija. Hän aloitti tanssimisen Suomen Kansallisoopperan balettikoulussa vuonna 1989 ja valmistui tanssijaksi Kansallisoopperan balettioppilaitoksesta 2001. Hän vaihto-opiskeli 2000–2001 Amsterdamin teatterikorkeakoulun modernin tanssin linjalla. Raekallio on täydentänyt opintojaan New Yorkissa, Pariisissa, Brysselissä, Amsterdamissa ja Deltebressä sekä Helsingin Taideyliopistossa mm. teatterinjohtamisesta, ohjaamisesta sekä tila- ja valosuunnittelusta.

Mukana on myös joukko vierailevia asiantuntijoita, jotka edustavat yliopiston ulkopuolisen työelämän tuntemusta. Vierailevina luennoitsijoina on muun muassa Suomen Kansallisteatterin teatterijohtaja Mika Myllyaho, Turun kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama, Tero Saarinen companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio, Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio, ohjaajantyön professori Saana Lavaste Taideyliopistosta ja Teatteri 2.0. toiminnanjohtaja Saara Rautavuoma sekä organisaatiokonsultti ja coach Harri Hirvihuhta Voitava Oy:lta. Kouluttajien lista päivittyy sitä mukaa, kun saamme aikataulut vahvistettua.

Opintokokonaisuuden (15 op) kesto on koko lukuvuoden 2023–2024 ja opinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta: Henkilöstöjohtaminen (7 op), Taiteellis-tuotannollinen ajattelu (5 op) ja Työelämän kehittämisprojekti (3 op). Hakuaika on 3.8.-24.8.2023 ja kokonaisuuteen haetaan motivaatiokirjeellä.

Vastuuopettajilla Siri Kolulla ja Valtteri Raekalliolla on omakohtainen kokemus opinnoista, sillä he molemmat suorittivat ETOJin (Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen -opintokokonaisuus) edellisellä toteutuskerralla, kun vastuuopettajina olivat Saana Lavaste ja Saara Rautavuoma.

Siri haastatteli Valtteria omista kokemuksistaan ETOJissa:  

Siri: Miksi itse hakeuduit tälle Esittävän taiteen organisaation johtamisen kurssille?

Valtteri: Hakeuduin ETOJ-kurssille sellaisessa vaiheessa, että olin johtanut perustamaani tanssiryhmää kohta jo viisi tai kuusi vuotta. Tuntui että olimme keksineet itse ison määrän prosesseja, jotka periaatteessa ihan toimi, mutta me alettiin ymmärtää voimakkaasti, että nämä eivät ole parhaat mahdolliset prosessit, kun ne on aikanaan hatusta vedetty. Halusin oppia uusia työkaluja. Ennen kaikkea halusin työkaluja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ymmärrettiin ryhmässä, että johtamisosaamisen kanssa ei voida elää ihan kädestä suuhun, tarvittiin pitkäjänteinen ja ammattimainen ote. Sitä lähdin tältä kurssilta hakemaan ja koin hyvin voimakkaasti, että sitä tältä kurssilta myös sain.

Siri: Mitkä olivat kurssin tuomia tärkeämpiä oivalluksia ja työkaluja?

Valtteri: Sain erityisesti toiminnan pidemmän kaaren hahmottamisen työkaluja. Sain erilaisia työkaluja strategian tekemiseen, jalkauttamiseen ja jakamiseen omassa organisaatiossa. Opin eri tapoja, joilla pohtia muiden kanssa isoja kysymyksiä kuten miksi tehdään ja miten kannattaa tehdä ja mihin tällä pyritään. Ne ovat käytännön työkaluja, jotka ovat nyt ihan joka päivä oman toimintamme ytimessä. 

Toinen asia oli vertaiskeskustelu ja vertaistuki, joka jäi verkostona elämään. Oli aivan valtavan arvokasta päästä tutustumaan ihmisiin, jotka olivat aivan samojen kysymysten äärellä tai oli ratkaisseet nämä omassa työelämässään kymmenen vuotta sitten ja olivat nyt hakemassa uusia lähestymistapoja omaan toimintaansa. Kurssi mahdollisti hyvin erilaisissa työelämävaiheissa oleviin ihmisiin tutustumisen, heiltä oppiminen ja yhdessä oppiminen oli kurssin suola.

Kurssilla käytiin konkreettisia tuotantosuunnitteluun liittyviä työkaluja, jotka olemme ottaneet ryhmässä käyttöön ja muokattu niitä meitä omaan toimintaan. Yksi liittyy LEAN-ajatteluun, josta me ollaan otettu käyttöön tuotantoprosessin jakaminen eri osiin ja näiden osien tarkastelua erikseen ja tarkastelupisteiden sopimista näihin prosesseihin. Miten ideointiprosessista voi edetä kohti konkreettista esituotantoa ja siitä tuotantoa ja siitä taas teosta. Löysimme rakenteellisia työkaluja luovaan prosessiin, jotka auttavat ihan hirveästi, esimerkiksi budjetointiin ja riskienhallintaan. Ajallisen hahmottamisen työkalut auttoivat konkretisoimaan missä kohti, millä tavoin ja mistä asioista puhutaan suunnittelutyöryhmän kanssa: koska pitää ratkaista mitäkin asioita ja ongelmia ja kuinka pitkälle näitä asioita ja ongelmia voi siirtää.

Siri: Miten sinuun vaikutti kurssin vetäjien Saana Lavasteelle ja Saara Routavuomalle keskeinen taiteellis-tuotannollinen ajattelu ja siihen liittyvä opetus?

Valtteri: Se sanoitti tavan työskennellä ja tavan ajatella taiteen tekemisestä, joka tuli lähelle omaa käsitystapaani, mutta en ollut osannut purkaa sanoiksi. Työparimaisen työskentelyn seuraaminen, se, että työpari on käyttänyt paljon aikaa oman lähestymistapansa analysoimiseen ja kielellistämiseen, oli ihan valtavan arvokasta. Työparin ajattelun kuuleminen vahvisti uskoa omaan tapaan toimia ja sain siitä voimaa viedä sitä vielä pidemmälle.

Siri: Osana kurssia teimme ison Henkilöstöjohtamisen tehtävän, jossa oli monta työvaihetta. Jäikö siitä sinulle jotain konkreettista käteen?

Valtteri: Tein kaikki kurssin tehtävät meidän oman organisaation näkökulmasta, sekä manifesti että henkilöstöjohtamisen tehtävän. Teimme ensemblelleni työkaluja, joita me ihan oikeasti tarvittiin. HR-projektissa kehittelin ongelmatilanteisiin puuttumisen mallia. Malli ja tehtävän vaatima ajattelu alkoivat vaikuttaa meidän hallituskokoonpanoon ja organisaatiorakenteeseen, joita sitten muutimme: vahvistimme toiminnantarkastusta, että organisaation tasolta on mahdollista puuttua väärinkäytökseen. Työkalua ei ole kertaakaan käytetty, mutta ajattelu parempien rakenteiden synnyttämiseksi oli tärkeää.

Siri: Entä manifesti?

Valtteri: Manifesti synnytti uudenlaista tapaa puhua työkavereiden kanssa. Emme olleet aiemmin käyneet tuon kaltaisia ylätason keskusteluja: mitä me halutaan ja mitä me koetaan arvokkaana.  Manifesti synnytti taiteellisesti mielekästä työtä. Manifesti ohjaa ihan arjen toimintaa, ihan vaikkapa perhevapaiden suunnittelua.

Fyysisen manifestin synnyttämistä tärkeämpää oli tämä keskustelukulttuurin syntyminen, vuosikokousten jälkeen pari kertaa vuodessa myllytetään samat kysymykset vapaamuotoisesti läpi: mikä tarkoitus tällä työllämme on, minkälainen voima me halutaan olla, minkälaisia juttuja me halutaan ryhmän kautta kanavoida.

Siri: Kenelle ETOJ olisi hyvä kurssi, sen perusteella mitä itse olet kokenut?

Valtteri: Edelliskurssin perusteella sanoisin, että tästä kurssista varmasti saa paljon ihminen, joka on jonkin aikaa pyörittänyt tai johtanut jotain taideorganisaatiota, joka on ehkä perustanut jonkun taiteellisen entiteetin ja kaipaa tukea siihen, miten omaa toimintaa alkaa kehittämään. Kurssikavereiden kertomusten perusteella kurssi on myös nenä päähän niille, jotka on jo pidempään toimineet organisaation johdossa. Heille on kehittynyt jonkinlainen työkalupakki johtamisesta, jolloin kurssi on mahdollisuus päästä muiden kanssa jakamaan omaa hyväksikoeteltua osaamista, kurssilaisten kanssa pääsee tuulettamaan ajatuksia.

Kurssi sopii uudemmille ja paljon kokeneille johtajille. Varsinkin henkilöstöjohtamisen palikka on erittäin hyvä käydä ennakkoon läpi, jos haaveilee oman ryhmän tai kollektiivin tai ensemblen pyörittämisestä. Kurssi tarjoaa työelämän ja toisten johtamisen ja vuorovaikutuksen peruspilareita.  Koulutus antaa mahdollisuuden hahmottaa itseään johtajana, omaa johtamisluonnetta ja -tapaa. Kurssin myötä voi käynnistää oman johtamisen introspektion, joka on johtamisen tärkein yksittäinen asia – että pyrkii omaa toimintaansa paremmin, sitä kautta organisaatiota ja vuorovaikutusta, jota siinä tapahtuu. Tähän kurssi antaa siihen varmasti eväitä ja työkaluja.

Avoimen kampuksen blogi

Tässä blogissa julkaistaan Taideyliopiston Avoimen kampuksen toimintaan ja kursseihin liittyviä kirjoituksia sekä avoimen yliopiston kursseilla syntyneitä tekstejä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia