← Takaisin blogiin

Jatkuvan oppimisen hanke avaa ovia taiteen vapaan kentän ammattilaisten kehitykselle

Avoimen kampuksen Kulttuurialan kestävä tulevaisuus -Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelutarjonta -hanke tuottaa ja kehittää taiteen vapaan kentän ammattilaisille suunniteltua maksutonta työelämäkoulutusta ja -ohjausta vuosina 2023–2025.

Henkilö on menossa sisään teatterisaliin

Yhteistyö taidealan järjestöjen kanssa, työelämäopintojen kehitystyö sekä Taideyliopiston Taidealan jälleenrakennushankkeessa kerätty tieto taidealan ammattilaisten osaamistarpeista ovat muotoutuneet Avoimella kampuksella konkreettiseksi koulutus- ja koulutuksen kehityshankkeeksi, jonka tarkoitus on tukea taidealan vapaan kentän ammattilaisia työelämätaitojen kehityksessä.

Tämä blogipostaus avaa hankkeen lähtökohtia ja toimintaa. Hankkeen rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Tervetuloa tutustumaan Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelutarjonta hankkeen blogiin!

Ratkaisuja taidealan työelämäosaamisen vahvistamiseen

Taiteen vapaan kentän ammattilaisen tie opinnoista työelämään ja siellä toimiminen on ainutlaatuinen ja vaativa polku, joka edellyttää omistautumista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Työelämä sisältää vaiheita, jotka vaativat joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Työura voi käsittää mm. opiskelujen ja työelämässä toimimisen alkuvaiheen, uran edetessä tapahtuvat muutokset sekä mahdolliset uudelleenkouluttautumiset tai uusien taitojen hankkimisen tarpeet. Tyypillisesti taidealan ammattilaisen on osattava yhdistää oma korkeatasoinen taiteellinen osaamisensa monipuoliseen työelämäosaamiseen, jotta työelämä muodostuu kestäväksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Työelämän tilanteet vapaan taiteen kentällä voivat taiteellisen työn toteuttamisen lisäksi vaatia mm. kykyä viestiä omasta osaamisesta ja produktioista, produktioiden talous- ja rahoitusasioiden hallintaa, sopimus- ja tekijänoikeusosaamista, neuvottelutaitoja, työnhaku- ja verkostoitumistaitoja, laajojen taiteellisten produktioiden hallintaa sekä niin itsensä kuin työryhmän johtamistaitoja.  

Jatkuvan oppimisen hankkeessa keskitytään erityisesti työuralla jo toimivien vapaan kentän ammattilaisten, niin taiteilijoiden kuin tuotanto- ja välittäjäportaan, työelämäosaamisen vahvistamiseen. Työelämäosaamisen tarpeita on kartoitettu mm. yhteistyössä taidealan järjestöjen kanssa, Avoimen kampuksen työelämäopintojen kehitystyössä sekä taidealan ammattilaisia haastattelemalla. Vapaan taiteen kentän pitkäjänteisen kehittämisen tarve nousi esiin myös Taideyliopistolla 2021–22 toteutetussa Taidealan jälleenrakennushankkeen selvityksessä. 

Vapaan kentän ammattilaisten työelämän silppuisuus, vaihtelevat työajat, epävarmuus työtilanteesta ja rahoituksesta sekä työssä koettu yksinäisyys ja työyhteisöjen puute haastavat vapaan kentän ammattilaisten työelämää. Jatkuvan oppimisen hankkeen tavoitteena on tarjota ja kehittää koulutusmahdollisuuksia, jotka vastaavat alan nopeisiin muutoksiin ja tukevat ammattilaisia yksilöllisemmin. Hanke tuottaa vuosina 2023–25 runsaasti maksuttomia kentän tarpeisiin räätälöityjä, työelämälähtöisiä koulutuksia ja palveluita. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät opinnot ja palvelut ovat osallistujille maksuttomia. 

Kirjoittajasta 

Anu Falck (Musiikkipedagogi AMK, HTK, MA in Arts and Cultural Management) toimii Jatkuvan oppimisen hankkeen projektipäällikkönä. Falck on työskennellyt viime vuosina erityisesti taidealan työelämälähtöisten koulutusten ja hankkeiden parissa sekä musiikin agentuurialalla. 

Kulttuurialan kestävä tulevaisuus -Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelutarjonta -hankkeen blogissa seurataan vuosina 2023–25 taiteen vapaan kentän työelämäkoulutusta ja -palveluita tarjoavan hankkeen etenemistä. Blogi tarjoaa foorumin hankkeen parissa toimiville ja opiskeleville jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan taidealan työelämään liittyvissä kysymyksissä. 

Avoimen kampuksen blogi

Tässä blogissa julkaistaan Taideyliopiston Avoimen kampuksen toimintaan ja kursseihin liittyviä kirjoituksia sekä avoimen yliopiston kursseilla syntyneitä tekstejä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia