← Takaisin blogiin

Julkaisuja taiteellisesta asiantuntijuudesta

Taideyliopiston Seinäjoen yksikössä on viimeisten vuosien aikana ollut kaksi hanketta, jotka molemmat ovat keskittyneet taiteelliseen asiantuntijuuteen ja sen luomiin mahdollisuuksiin perinteisen taidekontekstin ulkopuolella.

Kuva: Jenni Latva

Jenni Latva

Taideyliopiston Seinäjoen yksikössä on viimeisten vuosien aikana ollut kaksi hanketta, jotka molemmat ovat keskittyneet taiteelliseen asiantuntijuuteen ja sen luomiin mahdollisuuksiin perinteisen taidekontekstin ulkopuolella.

Molempien hankkeiden tavoitteena on ollut kasvattaa tietoisuutta taiteellisesta asiantuntijuudesta ja sen mahdollisuuksista. Myös yhtä tärkeä tavoite on ollut luoda esimerkkejä siitä, miten tällaista asiantuntijuutta voidaan käyttää. Taiteellinen asiantuntijuus ja sen mahdollisuudet ovat vielä suurimmalle osalle sekä tekijöistä että tilaajista tuntemattomia.

Molemmat kirjat on pyritty tekemään helppolukuisiksi ja ymmärrettäviksi. Niitä ei tarvitse lukea kannesta kanteen vaan siitä voi poimia juuri sopivat palaset. Toivottavasti julkaisut kannustavat sekä taiteilijoita että elinkeinoelämää kokeilemaan taiteen tarjoamia uudenlaisia mahdollisuuksia.

EAKR-rahoitteisen TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen loppujulkaisuun on kirjattu ylös hankkeen aikana läpikäyty prosessi, jossa taiteellista asiantuntijuutta hyödynnettiin yritysten haasteiden ratkaisussa. Luova tulevaisuus – Kokemuksia taiteellisesta asiantuntijuudesta elinkeinoelämässä -julkaisussa on prosessikuvauksen lisäksi myös asiaa yleiseltä tasolta pohtivia kirjoituksia.

Lue julkaisua Taideyliopiston julkaisuarkistossa.

Vuoden 2024 alussa valmistunut Luova tulevaisuus – Taide kehittämistyössä -julkaisu syntyi tarpeesta sanoittaa, mitä on taiteellinen asiantuntijuus. Julkaisussa on asiaa alustavia artikkeleita sekä puheenvuoroja tilaajatahoilta ja toteuttajilta. Mukana on kannustavia esimerkkejä taiteellisen asiantuntijuuden käytöstä ja taiteilijoiden omia näkemyksiä siitä, mihin he kokevat taiteellista asiantuntijuuttaan voitavan käyttää. Julkaisu on osa Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hanketta, joka on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen suurempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hankekokonaisuutta.

Lue julkaisua Taideyliopiston julkaisuarkistossa.

Luova tulevaisuus – Kokemuksia taiteellisesta asiantuntijuudesta elinkeinoelämässä
Jenni Latva ja Nanna Rintala (toim.)
Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö sekä Turun yliopiston elintarvikekehityksen Seinäjoen yksikkö, 2022
ISBN (Taideyliopisto) 978-952-353-057-7 (painettu)
ISBN (Taideyliopisto) 978-952-353-058-4 (pdf)
ISBN (Turun yliopisto) 978-951-29-8893-8 (painettu)
ISBN (Turun yliopisto) 978-951-29-8894-5 (sähköinen)

Luova tulevaisuus – Taide kehittämistyössä
Jenni Latva (toim.)
Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö, 2024
ISBN 978-952-353-448-3 (painettu)
ISBN 978-952-353-449-0 (pdf)

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia