← Takaisin blogiin

Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa

Hakemukset 21.10.2024 mennessä

Julkaisuhakuilmoitus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Teokset julkaistaan ensisijaisesti sähköisinä, avoimina julkaisuina (Open Access).

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle voi ehdottaa uusia teoksia julkaisuprosessiin, hakea niille rahallista avustusta julkaisutoimikunnan avustusperiaatteiden mukaisesti, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita. Julkaisutoimikunta myöntää ensisijaisesti avustusta julkaisuhankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta. Hakijan tulee selvittää hakemuksessa, miten julkaisu liittyy Taideyliopiston ydintoimintaan. Teatterikorkeakoulu voi myös toteuttaa yhteisjulkaisuhankkeita kirjakustantamoiden kanssa.

Hakijan tulee olla hakiessaan yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon julkaisuehdotuksesta julkaisutoimikunnalle.

Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta julkaisuhankkeille, joiden toteutusajankohta sijoittuu vuosille 2025–2026. Rahallista avustusta voi hakea taitto- ja painokustannuksiin.

Hakijan tulee selvittää hakemuksessa, miten hän resursoi tai rahoittaa teoksen asiatarkistuksen ja kieliasun tarkistamisen sekä mahdolliset kirjoittaja- ja, toimittajapalkkiot tai kääntämisestä syntyviä kuluja. Näiden kulujen kattamiseen tulee hakijan hakea ulkopuolista rahoitusta tai rahallista tukea Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman kautta. MyösTeatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutken) Julkaisuneuvostolta voi erikseen hakea tukea julkaisuhankkeille, jota sijoittuvat Acta Scenica- ja Nivel – sarjoihin. Lisätietoa Tutken julkaisuneuvoston hakuprosessista voi tiedustella Michaela Bränniltä.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta ja kutakin sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää julkaisuhankkeelle rahoituksen hakuilmoituksessa mainittujen vuosien 2025 ja 2026 kuluihin. Hakijan on hyvä tiedustella, voidaanko käsikirjoituksen asiatarkastus hoitaa koulutusohjelman työntekijän työsuorituksena, mikäli koulutusohjelma voi sen resursoida.

Hakijaa kannustetaan pohtimaan käsikirjoituksen mahdollista vertaisarviointia osana julkaisuprosessia. Jos hakija päätyy siihen, hän sopii sarjaa hallinnoivan koulutusohjelman kanssa vertaisarvioinnin järjestämisestä. Vertaisarvioitsijoille ei makseta palkkiota. Lisätietoa vertaisarvoinnista täällä

Julkaisujen lähdeviittausmerkinnät ja lähdeluettelo laaditaan Teatterikorkeakoulun Viittausoppaan mukaisesti.
Tutustu viittausoppaaseen täällä

Julkaisutukea hakevaa pyydetään ilmoittamaan missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa (ks. sarjat ja niiden kuvaukset alla) toivoo teoksen julkaistavan.

  • Hakemukset on toimitettava 21.10.2024 mennessä sähköpostilla pdf-tiedostona (1 kpl) toimikunnan sihteerille Michaela Brännille osoitteeseen: michaela.brann@uniarts.fi
  • Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle, julkaisuhakemuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä, lausunnon julkaisuehdotuksesta21.10.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Avaa sähköinen lausuntolomake

Julkaisutoimikunta tekee päätökset koskien julkaisuhakua marraskuun 2024 kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa. Julkaisuprosessia valvoo julkaisutoimikunnan sihteeri, joka myös koordinoi käytännön toteuttamista ja neuvoo tekijöitä/kirjoittajia/toimittajia työn eri vaiheessa. Hakijat voivat olla yhteydessä toimikunnan sihteeriin koskien taitto ja painokustannuksia. Teatterikorkeakoulun julkaisusarjoilla on oma graafinen ohjeistus.

Lisätietoja: julkaisutoimikunnan sihteeri, asiantuntija Michaela Bränn, michaela.brann@uniarts.fi, puh 040 631 3553

HAKEMINEN

Hakemus (julkaisuehdotus) laaditaan yhtenä (1) pdf-tiedostona. Siinä toivotaan käyvän ilmi seuraavat asiat:

Hakijan nimi ja yhteystiedot

Teoksen kuvaus lyhyesti: Teoksen nimi, kieli, sisältö, suunniteltu laajuus (sivumäärä), tiedot kirjoittajasta/-ista ja/tai toimittajasta.

Missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa teos toivotaan julkaistavan?

Miten julkaisu liittyy Taideyliopiston ydintoimintaan?

Teoksen kohderyhmä: Kenelle julkaisu on suunnattu, missä ovat sen potentiaaliset lukijat? Miten tämä teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?

Tekstinäyte: Liitä hakemukseen esimerkiksi luku tai muu riittävän laaja osio (2–5 A4-sivua) ja alustava sisällysluettelo/synopsis

Kuvitus: Liitä mukaan alustava kuvitussuunnitelma (määrä, aineiston koostumus – kuvat, video yms.) sekä alustava selvitys aineistojen tekijänoikeuksista.

Aikataulusuunnitelma, josta käy ilmi: tekstin ja mahdollisen kuvituksen kirjoitus/toimitusvaihe hakemuksen jättämisen hetkellä, milloin käsikirjoitus on valmis asiatarkastettavaksi ja milloin aineisto on valmiina taittoon, mikä arvioitu julkaisuajankohta on?

Rahoitussuunnitelma/muut mahdolliset kustantajat: Erittele Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalta haettavan tuen määrä (mitä kuluja rahoituksen olisi määrä kattaa), julkaisemiseen haettu/saatu muu rahoitus (esimerkiksi Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman rahoitusosuus ja/tai ulkopuolinen rahoitus/apuraha yms.). Onko teoksella mahdollisesti jokin muu kustantajataho?

Kustannusarvio: Arvioi teoksen kokonaiskulut. Graafinen työ, mahdollinen painattaminen tai verkkoaineiston ohjelmoiminen (tekninen taitto) kilpailutetaan julkaisutoimikunnan toimesta, mikäli hanke saa rahoituksen ja otetaan julkaisuprosessiin. Kielenhuolto tai kääntämistyö suoritetaan yliopiston sopimustoimittajien kautta, mikäli koulutusohjelmat myöntävät siihen tuen. Mikäli teos painetaan, on Teatterikorkeakoulun normaali painosmäärä 120 kpl.

Työn resursointi: Mitä osa-alueita tehdään mahdollisesti osana työsuhteita Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa? Entä mihin töihin tarvitaan ulkopuolisia ostopalveluita (kielentarkistaminen, kääntäminen yms.)?

Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto julkaisuehdotuksesta

Hakijan tulee hakuvaiheessa olla yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisutoimikunnalle julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta.Lausuntolomakkeessa tiedustellaan muun muassa onko koulutusohjelma sitoutunut julkaisuprosessintukemiseen sisällön asiatarkastuksen ja rahoituksen osalta.

Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti kirjahankkeita, joilla on jonkin Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman tuki, eli päätös osallistua julkaisuhankkeen resursointiin (sisältöprosessin tuki, mahdollinen rahallinen tuki). Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto toimitetaan ohjelman yhdyshenkilön toimesta julkaisutoimikunnalle 21.10.2024 mennessä.

Avaa sähköinen lausuntolomake


Lisätietoa Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminnasta

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisusarjat

Acta Scenica 
Sarjassa julkaistaan esittävään taiteeseen liittyvää taiteellista tutkimusta. Tätä on ennen kaikkea Teatterikorkeakoulun väitöstutkimukset. Lisäksi sarjassa julkaistaan muita alaan liittyviä vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkelikokoelmia. Sarjaa julkaisee Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Yhteyshenkilö: Hanna Järvinen, Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus

Tutustu sarjaan täällä

Nivel 
Nivel-sarjassa julkaistaan taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden kentältä. Sarja ilmestyy pääasiallisesti verkkomuodossa. Sarja on osin vertaisarvioitu. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus julkaisee taiteelliseen tutkimukseen liittyviä konferenssijulkaisuja, oppikirjoja, käännöksiä sekä muita ajankohtaisia materiaaleja. Sarjaa hallinnoi Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilö: Hanna Järvinen, Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus

Tutustu sarjaan täällä

Episodi
Episodi -julkaisusarjassa on Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kirjoituksia esitystaiteesta. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (LAPS) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilö: Esitystaiteen ja teorian professori Tero Nauha.

Kinesis
Tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja Kinesis sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta. Sarjaa hallinnoivat ja kustantavat tanssitaiteen koulutusohjelmat yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Yhteyshenkilöt: Koreografian professori Kirsi Monni.

Tutustu sarjaan täällä

Kokos
Julkaisusarja palvelee taiteen soveltavaa käyttöä ja taideorganisaatioiden työn kehittämistä. Yhteyshenkilö: yliopistotutkija Kai Lehikoinen.

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
Sarja on monipuolinen teatterin ja tanssin julkaisusarja, jossa julkaistaan ajankohtaisia keskustelunavauksia, opetusta täydentävää materiaalia ja käännöksiä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta. Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman puolto ja rahoitus neuvotellaan julkaisun aihepiirin mukaan. Yhteyshenkilö: Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnan sihteeri Michaela Bränn.

Tutustu sarjan verkkoversioon täällä

Teatteri – uuden näytelmän sarja
Teatteri (Teatteri yliviivattu) sarjassa julkaistaan Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden näytelmiä valikoidusti ja kootusti. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa dramaturgian koulutusohjelma yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia