← Takaisin blogiin

Kumman ääriin

Teos liikkuu taiteen ja tieteen välimaastossa ja tarkastelee miten mahdottoman tutkiminen voisi olla mahdollista.

Millaista tietoa sen kautta voi tuottaa ja miten hämärä, vieras, heterogeeninen ja kumma voivat olla tapoja tietää? Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia ja tärkeitä sillä ne liittyvät käsityksiimme tietämisen rajoista. Ne johtavat tietämisen uudelleen arvioimiseen sellaisten ruumiillisten prosessien avulla, joita ei voi tarkkaan määritellä tai systematisoida. Silti ne muuttavat kokemustamme ja suhdettamme todellisuuteen sekä toimintaamme merkityksellisellä tavalla. Kysymykset kuvastavat myös laajalti ilmaistua tyytymättömyyttä kulttuuriseen dikotomiseen luokitteluun normaalin ja patologisen tai luonnon ja kulttuurin välillä.

Marja-Liisa Honkasalon, Kia Andellin ja Leena Rouhiaisen toimittama teos sisältää seitsemän aihetta eri näkökulmista tarkastelevaa lukua, jotka toimittajien ohella ovat kirjoittaneet ja visualisoineet Donagh Coleman, Ursula Hallas, Riikka Theresa Innanen, Pia Lindman ja Oona Tikanoja.

Kumman ääriin – Weaving the Threads of the Impossible.
Honkasalo, Marja-Liisa, Kia Andell, Leena Rouhiainen (eds.).
Nivel 19. Theatre Academy, University of the Arts Helsinki.2023.

ISBN 978-952-353-068-3
ISSN 2341-9679

Tutustu teokseen täällä

Tekstejä taiteista

Monimuotoinen julkaisutoimintamme käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Tästä blogista voit lukea julkaisutoimintamme kuulumisia. Lisätietoa julkaisujen saatavuudesta löydät Taideyliopiston Julkaisut-sivulta.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia