← Takaisin blogiin

Tuen osoitus Black Lives Matter antirasistiselle liikkeelle

Koreografian koulutusohjelma haluaa ilmaista solidaarisuutensa Black Lives Matter liikkeelle.

For English see below.

Taideyliopiston koreografian maisteriohjelma haluaa ilmaista solidaarisuutensa ja tukensa Black Lives Matter liikkeelle ja työskennellä omalta osaltaan sen puolesta että yhteiskunnassa ja kulttuurissa,  taiteessa ja taideopetuksessa ilmenevät toiseuttavat ja syrjivät käytännöt sekä rakenteellinen rasismi tulisivat tunnistetuiksi ja puretuiksi. Tässä on paljon opittavaa meillä kaikilla ja tehtävää monella tasolla. Opetuksen sisällöistä ja käytännöistä vastaavana tahona on erityisen tärkeää, että kehitämme yhteisön ja taiteen muuttuvia ja uudistuvia suhteita käsittelevää opetusta, taidepuheeseen ja sen teoreettiseen keskusteluun liittyvää moninäkökulmaisuutta ja inklusiivisuutta, sekä taiteelliseen ja pedagogiseen työskentelyyn sosiaalisesti kestäviä menetelmiä. Yliopiston roolia ja toimintatapaa yhteiskunnassa täytyy edelleen kehittää, jotta on mahdollista toteuttaa inklusiivisella ja eettisesti kestävällä tavalla yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen tehtävää. Opetuksen sisältöjen jatkuva tarkastelu ja kehittäminen edellyttää itsereflektiota ja valmiutta poisoppia syrjivistä käytännöistä ja aitoa halua osallistua yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen taiteen ja taiteen opetuksen monien mahdollisuuksien kautta. Olemme sitoutuneita tähän työhön ja tiedostamme jatkuvan kehityksen ja muutoksen välttämättömyyden.

Prof. Kirsi Monni, lehtori Jana Unmüßig ja koulutusohjelma-assistentti Soili Huhtakallio

ENG

The Master’s program in Choreography at the University of the Arts Helsinki seeks to express its solidarity for the Black Lives Matter movement and to contribute to the identification and dismantling of racist and discriminatory practices of othering and of structural racism in society and culture, art and art education. There is a lot to learn here for all of us and a task on many levels. As the body responsible for the content and practices of teaching, it is particularly important that we develop teaching in an anti-biase and decolonial manner so that the  relationship between community, politics and art, the multifacetedness, inclusiveness and situatedness of art discourse and its theoretical debate, and sustainable methods of artistic and pedagogical work are constantly renewed. The role of university and its function in society must be further developed in order to be able to carry out the mission of higher-education in teaching and research in an inclusive and ethically sustainable way. On the base of a genuine desire to participate in social and cultural change through the many opportunities of art and art education, there is continuous review and development of teaching content and modes of delivering this content which requires self-reflection and a willingness to learn from discriminatory practices. The MA Choreography is committed to this work and is aware of the need for continuous development and change.

Prof. Kirsi Monni, lecturer Jana Unmüßig and assistant to the dance programmes Soili Huhtakallio

Koreoblogi

Koreografian koulutusohjelman blogi on keskustelun ja jakamisen paikka. Täällä koulutusohjelman opiskelijat, henkilökunta ja vierailijat kirjoittavat koreografiasta, opiskelusta, meneillään olevista projekteista, (tanssi)taiteesta ja sen ympäriltä.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia