Puheenvuoroja taiteesta ja yhteiskunnasta

Tässä blogissa yhteisömme jäsenet nostavat esiin ajankohtaisia aiheita taidekentältä ja yhteiskunnasta.

Tietoa blogista
Tanssija Mammu Rankasen teoksessa
Sanni Siira

Uusimmat

Näytä: Kaikki Laatutyö
 • Why is it worthwhile participating in the conferment ceremony?

  Even in these challenging times – or especially now – we need to be loud about who we are, writes Ville Sandqvist, the vice dean of Theatre Academy.

 • Miksi promootioon kannattaa osallistua?

  Nyt jos koskaan meidän kannattaa pitää meteliä itsestämme, kirjoittaa Teatterikorkeakoulun varadekaani Ville Sandqvist.

 • ”Siinä saatetaan syyllistyä sotarikokseen” – Mitä voimme tehdä palestiinalaisten kollegojemme hyväksi?

  Teatteri on väkivallatonta vastarintaa, joka ylläpitää palestiinalaista kulttuuria ja itsekunnioitusta. Palestiinalainen Freedom Theatre on pyytänyt kollegojen ja taiteilijoiden tukea ympäri maailmaa kirjoittavat Teatterikorkeakoulun varadekaani Ville Sandqvist ja tanssipedagogiikan maisteriopiskelija Antti Seppänen puheenvuorossaan.

 • Growth requires reflection

  The quality management system of the Uniarts Helsinki will be audited in the spring of 2024. In this blog series, quality management, the quality system, and its auditing are introduced.

 • Kasvaminen edellyttää itsetuntemusta

  Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Tässä blogisarjassa laadunhallintaa, laatujärjestelmää ja sen auditointia tehdään tutuksi.

 • Quality assurance work is needed also for promoting ecological sustainability

  Our quality assurance system is audited in the spring of 2024. During the project, this blog series will introduce quality management and its audit at the university.

  Why is the university’s ecological sustainability being reviewed now, project manager Teemu Sorsa?

 • Laatutyötä tarvitaan myös ekologisen kestävyyden vahvistamiseen

  Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Projektin ajan tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

  Miksi yliopiston ekologista kestävyyttä arvioidaan nyt, projektipäällikkö Teemu Sorsa?

 • Speech of Anu Lampela in international symposium of Gender and Musicianship in Northern, Eastern and North-Eastern Europe 12.2.2024

  It has been a joy to be a part of a symposium on Gender and Musicianship.  The beginning a few years ago was exceptionally moving and encouraging. A lot of participants shared the need to get together and discuss about topics which felt important, but which had not received enough of space publicly, in the academic discourse.

 • Anu Lampelan puhe kansainvälisessä Sukupuoli ja muusikkous Pohjois-/ Itä-Euroopassa -symposiumissa 12.2.2024

  On ollut suuri ilo olla mukana luomassa tätä tapahtumaa.  Kun joitakin vuosia sitten aloitimme symposiumin kokoamisen, oli jo ensimmäisen tapahtuman tunnelma poikkeuksellisen koskettava ja rohkaiseva. Meillä oli tarve kokoontua yhteen ja keskustella aiheista, jotka koimme tärkeiksi, mutta joille ei kuitenkaan ollut löytynyt riittävästi tilaa akateemisessa keskustelussa.

 • Avoimen viestinnän merkitys: omakohtainen kokemus Taideyliopistosta

  Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Hankkeen aikana tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

  Laatuauditoinnissa arvioidaan myös työkalujamme ja herkkyyttämme kuunnella yhteisön tarpeita. Taidehallinnon maisteriopiskelija ja yliopistokollegion opiskelijaedustaja Angelica Begazo kirjoittaa blogiartikkelissaan kuuntelemisesta ja äänen antamisesta.

 • Everyone can pursue artistry regardless of their background

  Uniarts Helsinki’s quality system will be audited in the spring of 2024. During the project, we will publish a blog series to share more information about the university’s quality management, quality system and the audit.

  One of the aspects that the audit will focus on is the university’s role in society. How can Uniarts Helsinki, as an institution, make sure that the work it does is of high quality and makes an impact, doctoral candidate Heidi Hänninen?

 • When Open Communication Matters, an experience at Uniarts Helsinki

  Our quality assurance system will be audited in the spring of 2024. During the project, this blog series will introduce quality management and its audit at the university from different perspectives.

  Quality Audit is also an evaluation of our tools and sensitivity to listen to the community and response accordingly. Angelica Begazo, a master’s student in Arts Management student and a student representative at the University Collegium, writes about listening and giving a voice in her blog post.

 • Taiteilijuus ei katso taustaa

  Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Projektin aikana julkaisemme blogisarjan, jossa laadunhallintaa, laatujärjestelmää ja sen auditointia tehdään tutuksi.

  Auditointi tarkastelee muun muassa yliopiston roolia yhteiskunnassa. Kuinka Taideyliopisto voi instituuttina varmistaa, että sen tekemä työ on laadukasta ja vaikuttavaa, tohtorikoulutettava Heidi Hänninen?

 • Myötätuntoista avointa dialogia sekä sanojen ja reaktioiden pidättelyä tarvitaan juuri nyt

  Taideyliopiston yliopistopappina olen huomannut, että ristiriitojen ja äärimmäisyyksien aika näkyy myös yliopistoarjessamme. Aivan liian usein syntyy tilanteita, jossa myötätunto ja toistemme kunnioitus unohtuu ja sanaiset säilät kolisevat.

 • Tekoäly on täällä – missä me?

  Tekoäly kannattaa nähdä taiteessa ja tutkimuksessa yhtenä työkalupakin välineenä, kirjoittaa Taideyliopiston vararehtori Marjo Kaartinen.

 • Tutkimuksen ja taiteen vapaus ovat demokratian perusta 

  Taiteen merkitystä demokratiakehityksen mittarina ei voi väheksyä, kirjoittaa tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

 • Is the pursuit of personal artistic growth enough to justify doctoral studies in music?

  The justification for doctoral degrees should not be confused with students’ interests in personal development according to researchers Mieko Kanno, Guadalupe López-Íñiguez & Heidi Westerlund.

 • MobiLit project launched

  The Mobility and Literature (MobiLit) Project was launched in 2022. As part of first steps of the project, writers and scholars from Uniarts participated in the Sanord 2022 conference in Limpopo, South Africa, and met with potential future collaborators in Harare, Zimbabwe.

Lataa lisää

Tietoa blogista

Tässä blogissa yhteisömme jäsenet nostavat esiin ajankohtaisia aiheita taidekentältä ja yhteiskunnasta.