Puheenvuoroja taiteesta ja yhteiskunnasta

Tässä blogissa yhteisömme jäsenet nostavat esiin ajankohtaisia aiheita taidekentältä ja yhteiskunnasta.

Tietoa blogista
Tanssija Mammu Rankasen teoksessa
Sanni Siira

Uusimmat

Näytä: Kaikki Laatutyö
 • Growth requires reflection

  The quality management system of the Uniarts Helsinki will be audited in the spring of 2024. In this blog series, quality management, the quality system, and its auditing are introduced.

 • Kasvaminen edellyttää itsetuntemusta

  Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Tässä blogisarjassa laadunhallintaa, laatujärjestelmää ja sen auditointia tehdään tutuksi.

 • Quality assurance work is needed also for promoting ecological sustainability

  Our quality assurance system is audited in the spring of 2024. During the project, this blog series will introduce quality management and its audit at the university.

  Why is the university’s ecological sustainability being reviewed now, project manager Teemu Sorsa?

 • Laatutyötä tarvitaan myös ekologisen kestävyyden vahvistamiseen

  Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Projektin ajan tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

  Miksi yliopiston ekologista kestävyyttä arvioidaan nyt, projektipäällikkö Teemu Sorsa?

 • Avoimen viestinnän merkitys: omakohtainen kokemus Taideyliopistosta

  Laatujärjestelmämme auditoidaan keväällä 2024. Hankkeen aikana tämä blogisarja esittelee yliopiston laatutyötä ja sen auditointia.

  Laatuauditoinnissa arvioidaan myös työkalujamme ja herkkyyttämme kuunnella yhteisön tarpeita. Taidehallinnon maisteriopiskelija ja yliopistokollegion opiskelijaedustaja Angelica Begazo kirjoittaa blogiartikkelissaan kuuntelemisesta ja äänen antamisesta.

 • Everyone can pursue artistry regardless of their background

  Uniarts Helsinki’s quality system will be audited in the spring of 2024. During the project, we will publish a blog series to share more information about the university’s quality management, quality system and the audit.

  One of the aspects that the audit will focus on is the university’s role in society. How can Uniarts Helsinki, as an institution, make sure that the work it does is of high quality and makes an impact, doctoral candidate Heidi Hänninen?

 • When Open Communication Matters, an experience at Uniarts Helsinki

  Our quality assurance system will be audited in the spring of 2024. During the project, this blog series will introduce quality management and its audit at the university from different perspectives.

  Quality Audit is also an evaluation of our tools and sensitivity to listen to the community and response accordingly. Angelica Begazo, a master’s student in Arts Management student and a student representative at the University Collegium, writes about listening and giving a voice in her blog post.

 • Taiteilijuus ei katso taustaa

  Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Projektin aikana julkaisemme blogisarjan, jossa laadunhallintaa, laatujärjestelmää ja sen auditointia tehdään tutuksi.

  Auditointi tarkastelee muun muassa yliopiston roolia yhteiskunnassa. Kuinka Taideyliopisto voi instituuttina varmistaa, että sen tekemä työ on laadukasta ja vaikuttavaa, tohtorikoulutettava Heidi Hänninen?

Tietoa blogista

Tässä blogissa yhteisömme jäsenet nostavat esiin ajankohtaisia aiheita taidekentältä ja yhteiskunnasta.