← Back to blog

“Se alkoi joutsenesta” tuo Kansallisbaletin historian ensimmäistä kertaa yksiin kansiin

Suomen kansallisbaletti täyttää vuoden 2022 tammikuussa 100 vuotta. Aino Kukkonen on yksi syksyn uutuuskirjan kirjoittajista.

Se alkoi joutsenesta -tietokirjan kansikuva

Joulukuussa 1921 Suomalaisen Oopperan johtokunta hyväksyi ehdotuksen ottaa Joutsenlampi ohjelmistoon. Baletti sai ensi-iltansa tammikuussa 1922. Usean vuoden tutkimustyön tuloksena syntynyt Se alkoi joutsenesta -tietokirja kertoo Edvard Fazerin aloitteesta syntyneen ryhmän alkuvaiheista ja siitä, kuinka se kehittyi eri balettimestarien ja baletinjohtajien aikakausina kansainväliseksi seurueeksi, joka toimii osana globaaleja balettimarkkinoita. Kirjassa tarkastellaan koreografeja, teoksia ja niiden vastaanottoa, ja taiteilijat kertovat työstään haastatteluissa. Teos tuo esiin, kuinka baletti on ollut tärkeä osa suomalaista ja kansainvälistä kulttuurielämää. Tähän asti yleisesitys Kansallisbalettimme historiasta on puuttunut.

Itse olin mukana hankkeessa tutkijana, toimituskunnan jäsenenä sekä kuvatoimittajana. Kirjoitin artikkelin George Gén toisesta balettimestarikaudesta, joka kattoi vuodet 1955–62 (Baletti, tulevaisuuden taidemuoto) sekä yhdessä Johanna Laakkosen kanssa käsittelimme Alexander Saxelinin kautta 1935–54 (Balettimestari tradition ja uuden risteyksessä). 

Kirjassa on mukana suuri määrä ennen julkaisematonta kuvamateriaalia, joka välittää baletin arkea ja juhlaa. Suuri osa valokuvista on Kansallisoopperan omasta arkistosta, mutta mukana on myös kiinnostavia harvinaisuuksia mm. Teatterimuseon arkistosta ja Museovirastosta. Valokuvien ohella puku- ja lavastusluonnokset kertovat taiteenlajin historiasta. Tukimusta varten on myös valokuvattu itse pukuja, joista varhaisin on 1920-luvulta.     

Kirjassa tarkastellaan myös baletin asemaa oopperainstituution osana. Lisäksi kerrotaan, miten baletin työtavat ovat vuosien kuluessa muuttuneet ja millaisia taiteellisia kokeiluja instituution suojissa on tehty. Tutkimushankkeen keskeisenä ajatuksena on ollut baletista monitaiteisena tapahtumana. Kirja tarjoaakin kattauksen myös balettipuvustuksen, lavastuksen ja suomalaisen balettimusiikin historiaa. Kirjaa varten on koottu ja tarkistettu luettelo kaikista baletin ensi-illoista 1922–2021. Teos toimii myös hakuteoksena, sillä lopussa on laaja henkilö- ja teoshakemisto sekä artikkeleiden englanninkieliset tiivistelmät.    

Kansainvälisyys on ollut läsnä Kansallisbaletin koko toiminnan ajan erilaisin painotuksin. Suomalaisen baletin erityislaatuinen suhde venäläiseen balettiin piirtyy erityisesti esiin. Kirja esittelee baletinjohtajia ensimmäisestä balettimestarista, kosmopoliitti George Géstä Jorma Uotisen kautta 2000-luvun pohjoismaisiin johtajiin, viimeisimpinä tanskalainen Kenneth Greve (2008–18) ja ruotsalainen Madeleine Onne (2018–). Nykyisin myös tanssijoista suurin osa on ulkomailta, yhteinen työkieli on englanti ja ohjelmistossa on yhä enemmän ulkomailta vuokrattuja tuotantoja. 

Kymmenhenkisellä kirjoittajaryhmällä on vankka kokemus tutkijoina, toimittajina, taiteen tekijöinä ja alan asiantuntijoina. Kirjoittajina ovat olleet: Johanna LaakkonenAino KukkonenRaisa RauhamaaRiikka Korppi-TommolaTiina SuhonenEero HämeenniemiHarri KuusisaariJukka O. MiettinenHeta Reitala ja Joanna Weckman

Aino Kukkonen

FT, kirjoittaja on vieraileva tutkija Taideyliopiston Historiafoorumissa.

Se alkoi joutsenesta – Sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa (toim. Laakkonen, Kukkonen, Rauhamaa, Korppi-Tommola, Suhonen) Karisto 2021.

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog